419 Aurelia

tiểu hành tinh

419 Aurelia là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu F.

419 Aurelia
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện7 tháng 9 năm 1896
Tên định danh
1896 CW
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo290.384 Gm (1.941 AU)
Viễn điểm quỹ đạo486.323 Gm (3.251 AU)
388.354 Gm (2.596 AU)
Độ lệch tâm0.252
1527.718 d (4.18 a)
18.49 km/s
27.557°
Độ nghiêng quỹ đạo3.924°
229.36°
44.548°
Đặc trưng vật lý
Kích thước129.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
F
8.42

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 7.9.1896 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi