420 Bertholda

tiểu hành tinh

420 Bertholda là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu P.

420 Bertholda
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện7 tháng 9 năm 1896
Tên định danh
1896 CY
Vành đai chính (Cybele)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo488.66 Gm (3.266 AU)
Viễn điểm quỹ đạo532.819 Gm (3.562 AU)
510.74 Gm (3.414 AU)
Độ lệch tâm0.043
2304.102 d (6.31 a)
16.12 km/s
295.365°
Độ nghiêng quỹ đạo6.659°
243.781°
224.423°
Đặc trưng vật lý
Kích thước141.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
P
8.31

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 7.9.1896 ở Heidelberg và được đặt theo tên Berthold I, bá tước Baden.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi