422 Berolina

tiểu hành tinh

422 Berolina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được G. Witt phát hiện ngày 8.10.1896 ở Berlin và được đặt theo tên tiếng Latinh của thành phố Berlin. Đây là tiểu hành tinh thứ nhất trong số 2 tiểu hành tinh do ông phát hiện. (tiểu hành tinh thứ hai là 433 Eros).

422 Berolina
Khám phá
Khám phá bởiG. Witt
Ngày phát hiện8 tháng 10 năm 1896
Tên định danh
Đặt tên theo
Berlin
1896 DA
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo262.224 Gm (1.753 AU)
Viễn điểm quỹ đạo404.789 Gm (2.706 AU)
333.507 Gm (2.229 AU)
Độ lệch tâm0.214
1215.79 d (3.33 a)
19.95 km/s
225.311°
Độ nghiêng quỹ đạo4.998°
9.222°
335.079°
Đặc trưng vật lý
Kích thước17 - 37 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.83

Mặc dù nó có quỹ đạo tương tự như quỹ đạo của nhóm tiểu hành tinh Flora, nhưng nó không liên quan tới nhóm này, vì không thuộc tiểu hành tinh kiểu S như nhóm này. (xem PDS asteroid taxonomy data set Lưu trữ 2003-11-19 tại Archive.today).

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi