435 Ella là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max WolfA. Schwassmann phát hiện ngày 11.9.1898 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

435 Ella
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf,
A. Schwassmann
Ngày phát hiện11 tháng 9 năm 1898
Tên định danh
1898 DS
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo309.78 Gm (2.071 AU)
Viễn điểm quỹ đạo423.044 Gm (2.828 AU)
366.412 Gm (2.449 AU)
Độ lệch tâm0.155
1400.092 d (3.83 a)
19.03 km/s
266.235°
Độ nghiêng quỹ đạo1.817°
23.301°
333.306°
Đặc trưng vật lý
Kích thước42.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.23

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa