437 Rhodia

tiểu hành tinh

437 Rhodia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó có cường độ phản chiếu ánh sáng cao nhất trong số các tiểu hành tinh vành đai chính.[1][2]

437 Rhodia
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện16 tháng 7 năm 1898
Tên định danh
1898 DP
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo268.643 Gm (1.796 AU)
Viễn điểm quỹ đạo445.215 Gm (2.976 AU)
356.929 Gm (2.386 AU)
Độ lệch tâm0.247
1346.094 d (3.69 a)
19.28 km/s
312.812°
Độ nghiêng quỹ đạo7.358°
263.4°
61.486°
Đặc trưng vật lý
Kích thước13.1 km[1]
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếu0.70[1][2]
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.41[1]

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 16.7.1898 ở Nice và được đặt theo tên Rhodia, một trong số nữ thần oceanid trong thần thoại Hy Lạp.

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d “JPL Small-Body Database Browser: 437 Rhodia (1898 DP)”. ngày 13 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2008.
  2. ^ a b Wm. Robert Johnston (ngày 28 tháng 6 năm 2003). “Asteroid albedos: graphs of data”. Johnston's Archive. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2008.

Liên kết ngoài sửa