439 Ohio

tiểu hành tinh

439 Ohio là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được E. F. Coddington phát hiện ngày 13.10.1898 ở Mount Hamilton, California, và được đặt theo tên tiểu bang và sông Ohio của Hoa Kỳ. Đây là tiểu hành tinh đầu tiên trong số 3 tiểu hành tinh do ông phát hiện.

439 Ohio
Khám phá
Khám phá bởiE. F. Coddington
Ngày phát hiện13 tháng 10 năm 1898
Tên định danh
1898 EB
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo439.308 Gm (2.937 AU)
Viễn điểm quỹ đạo497.623 Gm (3.326 AU)
468.465 Gm (3.131 AU)
Độ lệch tâm0.062
2024.036 d (5.54 a)
16.83 km/s
14.798°
Độ nghiêng quỹ đạo19.186°
201.871°
235.782°
Đặc trưng vật lý
Kích thước77.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.83

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi