440 Theodora

tiểu hành tinh

440 Theodora là một tiểu hành tinh nhỏ ở vành đai chính. Nó được E. F. Coddington phát hiện ngày 13.10.1898 ở Mount Hamilton và được đặt theo tên Theodora, con gái của nhà từ thiện Julius F. Stone.

440 Theodora
Khám phá
Khám phá bởiE. F. Coddington
Ngày phát hiện13 tháng 10 năm 1898
Tên định danh
1898 EC
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo295.119 Gm (1.973 AU)
Viễn điểm quỹ đạo366.262 Gm (2.448 AU)
330.691 Gm (2.211 AU)
Độ lệch tâm0.108
1200.425 d (3.29 a)
20.03 km/s
45.049°
Độ nghiêng quỹ đạo1.598°
292.35°
178.848°
Đặc trưng vật lý
Kích thước11 - 24 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
11.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi