441 Bathilde

tiểu hành tinh

441 Bathilde là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 8.12.1898 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

441 Bathilde
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện8 tháng 12 năm 1898
Tên định danh
1898 ED
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo384.752 Gm (2.572 AU)
Viễn điểm quỹ đạo454.445 Gm (3.038 AU)
419.599 Gm (2.805 AU)
Độ lệch tâm0.083
1715.747 d (4.7 a)
17.78 km/s
187.675°
Độ nghiêng quỹ đạo8.142°
253.877°
201.59°
Đặc trưng vật lý
Kích thước70.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.51

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa