446 Aeternitas

tiểu hành tinh

446 Aeternitas là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó đưọoc xếp loại tiểu hành tinh kiểu A.

446 Aeternitas
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf,
A. Schwassmann
Ngày phát hiện27 tháng 10 năm 1899
Tên định danh
Đặt tên theo
Aeternitas
1899 ER
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo365.544 Gm (2.444 AU)
Viễn điểm quỹ đạo468.891 Gm (3.134 AU)
417.217 Gm (2.789 AU)
Độ lệch tâm0.124
1701.161 d (4.66 a)
17.84 km/s
273.482°
Độ nghiêng quỹ đạo10.624°
42.153°
280.035°
Đặc trưng vật lý
Kích thước45.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
A
8.9

Tiểu hành tinh này do Max WolfA. Schwassmann phát hiện ngày 27.10.1899 ở Heidelberg và được đặt theo tên nữ thần Aeternitas trong thần thoại La Mã.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi