447 Valentine

tiểu hành tinh

447 Valentine là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Max WolfA. Schwassmann phát hiện ngày 27.10.1899 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Valentine, con gái của bá tước Albert von Rothschild, một nhà từ thiện[1].

447 Valentine
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf,
A. Schwassmann
Ngày phát hiện27 tháng 10 năm 1899
Tên định danh
1899 ES
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo430.202 Gm (2.876 AU)
Viễn điểm quỹ đạo464.125 Gm (3.102 AU)
447.164 Gm (2.989 AU)
Độ lệch tâm0.038
1887.565 d (5.17 a)
17.23 km/s
141.289°
Độ nghiêng quỹ đạo4.795°
72.079°
317.797°
Đặc trưng vật lý
Kích thước80.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.99

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa