475 Ocllo

tiểu hành tinh

475 Ocllo là một tiểu hành tinhvành đai chính và là tiểu hành tinh đi ngang Sao Hỏa. Nó được DeLisle Stewart phát hiện ngày 14.8.1901 ở đài thiên văn College Harvard (Hoa Kỳ) và được đặt theo tên hoàng hậu Ocllo, trong thần thoại Inca[1].

475 Ocllo
Khám phá[1]
Khám phá bởiD. Stewart
Ngày phát hiện14 tháng 8 năm 1901
Tên định danh
1901 HN; 1959 JS;
1979 DD
Mars-crosser
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo239.463 Gm (1.601 AU)
Viễn điểm quỹ đạo535.940 Gm (3.583 AU)
387.702 Gm (2.592 AU)
Độ lệch tâm0.382
1523.902 d (4.17 a)
17.81 km/s
161.645°
Độ nghiêng quỹ đạo18.917°
34.592°
Đặc trưng vật lý
Kích thước31.0 km
Khối lượng3.1×1016? kg
Mật độ trung bình
2.0? g/cm³
0.0087? m/s²
0.0164? km/s
? d
Vĩ độ hoàng đạo cực
?
Kinh độ hoàng đạo cực
?
0.10?
Nhiệt độ~173 K
?
11.88

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi