5020 Asimov

tiểu hành tinh

5020 Asimov là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus, ông cũng phát hiện ra 4923 Clarke cùng ngày. Nó được đặt theo tên Isaac Asimov

5020 Asimov
Khám phá[1]
Khám phá bởiSchelte J. Bus
Ngày phát hiện2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Isaac Asimov
1963 UH; 1981 EX19
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo253.756 Gm (1.696 AU)
Viễn điểm quỹ đạo390.889 Gm (2.613 AU)
Bán trục lớn322.323 Gm (2.155 AU)
Độ lệch tâm0.213
Chu kỳ quỹ đạo1155.173 d (3.16 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 120.06 km/s
Độ bất thường trung bình275.718°
Độ nghiêng quỹ đạo1.099°
Kinh độ của điểm nút lên197.343°
Acgumen của cận điểm131.288°
Đặc trưng vật lý
Kích thước? km
Khối lượng?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo? km/s
Chu kỳ tự quay? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực?
Kinh độ hoàng đạo cực?
Suất phản chiếu hình học0.10
Nhiệt độ~190 K
Kiểu phổ?
Cấp sao tuyệt đối (H)14.6

Liên kết ngoàiSửa đổi