588 Achilles

tiểu hành tinh

588 Achilles là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu D. Đây là tiểu hành tinh thứ nhất trong các tiểu hành tinh Troia được phát hiện. Nó di chuyển theo quỹ đạo L4 điểm Lagrange của hệ Mặt Trời-Sao Mộc. Sau vài tiểu hành tinh giống như nó được phát hiện, người ta lập ra nguyên tắc là điểm L4 thuộc nhóm Hy Lạp trong các thiên thể Troia của Sao Mộc, còn điểm L5 thuộc nhóm Troia.

588 Achilles
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện22 tháng 2 năm 1906
Tên định danh
Đặt tên theo
Achilles
1906 TG
Thiên thể Troia
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 22 tháng 10 năm 2004 (JD 2453300.5)
Cận điểm quỹ đạo662.395 Gm (4.428 AU)
Viễn điểm quỹ đạo890.944 Gm (5.956 AU)
776.669 Gm (5.192 AU)
Độ lệch tâm0.147
4320.803 d (11.83 a)
13.00 km/s
157.779°
Độ nghiêng quỹ đạo10.324°
316.583°
132.770°
Đặc trưng vật lý
Kích thước135.5 km
Khối lượng2.6×1018 kg
Mật độ trung bình
2.0 g/cm³
0.0379 m/s²
0.0716 km/s
>0.5 d 1
Suất phản chiếu0.0328 2
Nhiệt độ~124 K
Kiểu phổ
D
8.67

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 22.2.1906 ở Heidelberg và được đặt theo tên Achilles, người anh hùng hư cấu trong truyện Iliad, người đã tham gia chiến tranh thành Troia.[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi