60000 (sáu mươi nghìn, sáu mươi ngàn, hay sáu vạn) là một số tự nhiên ngay sau 59999 và ngay trước 60001.

60000
Số đếm60000
sáu mươi ngàn
Số thứ tựthứ sáu mươi ngàn
Bình phương3600000000 (số)
Lập phương2.16E+14 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử25 × 54 × 3
Biểu diễn
Nhị phân11101010011000002
Tam phân100010220203
Tứ phân322212004
Ngũ phân34100005
Lục phân11414406
Bát phân1651408
Thập nhị phân2A88012
Thập lục phânEA6016
Nhị thập phân7A0020
Cơ số 361AAO36
Lục thập phânGE060
Số La MãLX
59999 60000 60001
Số tròn vạn
50000 60000 70000

Tham khảoSửa đổi