817 Annika

tiểu hành tinh

817 Annika là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eunomia[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng.

817 Annika
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện6 tháng 2 năm 1916
Tên định danh
1916 YW
Vành đai chính (Eunomia family)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 8 tháng 8 năm 2005 (JD 2453600.5)
Cận điểm quỹ đạo317.9 Gm (2.125 AU)
Viễn điểm quỹ đạo456.6 Gm (3.053 AU)
387.3 Gm (2.589 AU)
Độ lệch tâm0.179
1521.586 d (4.20 a)
18.36 km/s
224.421°
Độ nghiêng quỹ đạo11.345°
125.701°
284.937°
Đặc trưng vật lý
Kích thước22 km[1]
Khối lượng~1.5×1016 kg (ước tính)
Mật độ trung bình
~2.7 g/cm³ (ước tính)[3]
~0.008 m/s² (ước tính)
~0.013 km/s (ước tính)
0.440 d [2]
Suất phản chiếu0.174
Nhiệt độ~169 K
max: 264K (-9° C)
Kiểu phổ
S-type asteroid
10.80

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 6.2.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[2].

Tham khảo sửa

  1. PDS lightcurve data Lưu trữ 2006-06-14 tại Wayback Machine
  2. G. A. Krasinsky et al. Hidden Mass in the Asteroid Belt, Icarus, Vol. 158, p. 98 (2002).

Liên kết ngoài sửa