91 (chín mươi mốt) là một số tự nhiên ngay sau 90 và ngay trước 92.

91
Số đếm91
chín mươi mốt
Số thứ tựthứ chín mươi mốt
Bình phương8281 (số)
Lập phương753571 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử7 × 13
Chia hết cho1, 7, 13, 91
Biểu diễn
Nhị phân10110112
Tam phân101013
Tứ phân11234
Ngũ phân3315
Lục phân2316
Bát phân1338
Thập nhị phân7712
Thập lục phân5B16
Nhị thập phân4B20
Cơ số 362J36
Lục thập phân1V60
Số La MãXCI
90 91 92

91 cũng là con số được nhắc đến nổi tiếng với kênh VOV Giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 91 MHz

Tham khảo sửa