Mở trình đơn chính

AC có thể là:

Là một mã, AC dùng để chỉ: