ACB (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ ACB)

ACB có thể là viết tắt cho các tổ chức sau đây: