La hay Anốt thứ 6 trong xướng âm. Nốt La là nốt đầu tiên trên đàn piano chuẩn 88 phím. Tất cả các nhạc cụ bộ dây trong dàn nhạc giao hưởng đều có dây La. Nốt la cũng là âm chuẩn để lên dây cho các nhạc cụ khác trong dàn nhạc, khi dàn giao hưởng lên dây, kèn ô-boa sẽ chơi nốt La để các nhạc cụ còn lại căn theo âm chuẩn đó mà lên dây.[1][2][3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Leonhard Euler: De harmoniae veris principiis per speculum musicum repraesentatis
  2. ^ Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 18, St. Petersburg, 1774
  3. ^ Renate Imig: Systeme der Funktionsbezeichnung in den Harmonielehren seit Hugo Riemann. Düsseldorf 1970.

Liên kết ngoàiSửa đổi