AC

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ac)

AC có thể là:

Là một mã, AC dùng để chỉ: