Axit adipic hoặc axit hexanedioichợp chất hữu cơcông thức (CH2)4(COOH)2. Trong công nghiệp, nó là axit dicarboxylic quan trọng nhất: khoảng 2,5 tỷ kg bột tinh thể màu trắng này được sản xuất hàng năm, chủ yếu là tiền chất để sản xuất nylon. Axit adipic hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên,[4] nhưng nó là phụ gia thực phẩm được sản xuất với số E là E355.

Adipic acid
Skeletal formula of adipic acid
Ball-and-stick model of the adipic acid molecule
Tên khácaxit hexanedioic
Butane-1,4-dicarboxylic acid
Hexane-1,6-dioic acid
1,4-butanedicarboxylic acid
Nhận dạng
Số CAS124-04-9
PubChem196
KEGGD08839
ChEBI30832
Số RTECSAU8400000
Ảnh Jmol-3Dảnh
ảnh 2
SMILES
InChI
Tham chiếu Beilstein1209788
Tham chiếu Gmelin3166
Thuộc tính
Bề ngoàiWhite crystals[1]
Monoclinic prisms[2]
MùiKhông mùi
Khối lượng riêng1,360 g/cm3
Điểm nóng chảy 152,1 °C (425,2 K; 305,8 °F)
Điểm sôi 337,5 °C (610,6 K; 639,5 °F)
Độ hòa tan trong nước14 g/L (10 °C)
24 g/L (25 °C)
1600 g/L (100 °C)
Độ hòa tanRất dễ tan trong methanol, etanol
tan được trong axeton
hơi tan trong cyclohexan
tan không đáng kể trong benzen, xăng ête
không tan được trong axit axetic
log P0,08
Áp suất hơi0,097 hPa (18,5 °C) = 0,073 mmHg
Độ axit (pKa)4,43, 5,41
Độ nhớt4,54 cP (160 °C)
Base liên hợpAdipate
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thểmột nghiêng
Nhiệt hóa học
Entanpi
hình thành
ΔfHo298
−994.3 kJ/mol[3]
Các nguy hiểm
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
2
0
 
LD503600 mg/kg (rat)
Ký hiệu GHSThe exclamation-mark pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Báo hiệu GHSWarning
Chỉ dẫn nguy hiểm GHSH319
Chỉ dẫn phòng ngừa GHSP264, P280, P305+351+338, P337+313
Các hợp chất liên quan
Nhóm chức liên quanglutaric acid
pimelic acid
Hợp chất liên quanAxit caproic
adipic acid dihydrazide
hexanedioyl diclorua
hexanedinitrile
hexanediamide
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☑Y kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Mac Gillavry, C. H. (2010). “The crystal structure of adipic acid”. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas. 60 (8): 605–617. doi:10.1002/recl.19410600805.
  2. ^ Bản mẫu:Cite Merck Index
  3. ^ Bản mẫu:CRC94
  4. ^ Musser, M. T. (2005). “Adipic Acid”. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a01_269. ISBN 3527306730.

Phụ lụcSửa đổi

  • Các trích dẫn của FDA Hoa Kỳ - GRAS (21 CFR 184.1009), Phụ gia gián tiếp (21 CFR 175.300, 21 CFR 175.320, 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180, 21 CFR 177.1200, 21 CFR 177.1390, 21 CFR 177.1500, 21 CFR 177.1500, 21 CFR 177.1500 21 CFR 177.2420, 21 CFR 177.2600)
  • Trích dẫn của Liên minh Châu Âu - Quyết định 1999/217 / EC - Chất gây nghiện; Chỉ thị 95/2 / EC, Phụ lục IV - Phụ gia thực phẩm được phép; 2002/72 / EC, Phụ lục A - Monome được ủy quyền cho Nhựa Liên hệ với Thực phẩm

Liên kết ngoàiSửa đổi