Adolph Freiherr[1] von Asch zu Asch auf Oberndorff (30 tháng 10 năm 183918 tháng 2 năm 1906) là một Trung tướng[2] của Bayern, giữ chức vụ Bộ trưởng Chiến tranh kể từ ngày 5 tháng 6 năm 1893 cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1905. Ông sinh ra và mất tại München.

Adolph von Asch (trái)

Tiểu sử

sửa

Asch đã gia nhập đội thiếu sinh quân của quân đội Bayern. Vào năm 1859, ông được phong quân hàm thiếu úy và với cấp bậc trung úy, ông đã tham gia Chiến dịch Main trong Chiến tranh Áo-Phổ năm 1866. Vào năm 1870, ông được bổ nhiệm làm Phụ tá thứ hai trong Bộ Tổng chỉ huy (Generalkommando) của Quân đoàn I dưới quyền tướng Ludwig von der Tann và tham chiến trong cuộc Chiến tranh Pháp-Đức (18701871). Vào năm 1879, ông được thuyên chuyển vào Bộ Chiến tranh Bayern. Vào năm 1893, ông nhậm chức Bộ trưởng Chiến tranh Bayern, rồi đến năm 1905 ông nghỉ hưu.[3][4]

Tặng thưởng

sửa

Ghi chú và chú thích

sửa
  1. ^ Chú ý đến tên gọi của ông: Freiherr là một tước hiệu, tương đương với Nam tước, chứ không phải là một tên riêng hoặc tên lót. Trước năm 1919, tước hiệu nằm ở phía trước tên riêng. Tước hiệu cũ của những người còn sống sau năm 1919 là thành phần thuộc tên họ, do đó nằm phía sau tên thánh và không thể được dịch. Tước vị tương đương với Nữ Nam tướcFreifrauFreiin.
  2. ^ Bavaria - Ministers of War. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2009.
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.
  4. ^ “Asch zu Asch auf Oberndorff, Adolf Freiherr von - Deutsche Biographie”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.
Chức vụ nhà nước
Tiền nhiệm:
Ritter Benignus von Safferling
Bộ trưởng Chiến tranh (Bayern)
18931905
Kế nhiệm:
Carl Graf von Horn