Album tổng hợp là một loại album nhạc bao gồm các bài hát từ một hay nhiều nghệ sĩ, thường được tổng hợp từ các nguồn khác nhau (album phòng thu, album thu thử, album trực tiếp, đĩa đơn,...)[1]

Phân loại

sửa

Album tổng hợp có thể chia thành các loại như:

  1. Album tuyển tập (hay tuyển tập hit, bộ sưu tập đĩa đơn) tập hợp các bài hát nổi tiếng của một ca sĩ hoặc một nhóm nhạc. Nếu có thể, họ sẽ đưa thêm một vài bài hát chưa được phát hành để công chúng cùng thưởng thức.
  2. Box set
  3. Tuyển tập các thể loại
  4. v.v...

Tham khảo

sửa
  1. ^ McPherson, Brian (1999). Get It in Writing: The Musician's Guide to the Music Business. Hal Leonard Corp. tr. 68. ISBN 9780793566990. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2015.