Alfonso Signorini (sinh ngày 7 tháng 4 năm 1964) là một người dẫn chương trình truyền hìnhnhà báo người Ý.

Alfonso Signorini vào 2009

Tiểu sử sửa

Signilian được sinh ra ở Milano. Ông đã đính hôn với Paolo Galimberti.[1]

Truyền hình sửa

Sách sửa

  • Costantino desnudo, s.l., Maestrale Company-Lele Mora, 2004. ISBN 88-18-01715-2
  • Il Signorini. Chi c'è c'è, chi non c'è s'incazza, Milano, Mondadori, 2006. ISBN 88-04-55930-6
  • Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas, Milano, Mondadori, 2007. ISBN 9788804571841
  • Chanel. Una vita da favola, Milano, Mondadori, 2009. ISBN 9788804583738
  • Blu come il sangue. Storie di delitti nell'alta società, con Massimo Picozzi, Milano, Mondadori, 2010. ISBN 9788804594857
  • Marylin. Vivere e morire d'amore, Milano, Mondadori, 2010. ISBN 9788804598121
  • L'altra parte di me, Milano, Mondadori, 2015. ISBN 9788804646259
  • Ciò che non muore mai. Il romanzo di Chopin, Milano, Mondadori, 2017.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa