Amphibolurinae là một phân họ bò sát (cụ thể hơn là một nhóm thằn lằn) trong họ Nhông (Agamidae). Các thành viên của phân họ này chủ yếu được tìm thấy tại AustraliaNew Guinea.

Amphibolurinae
Thằn lằn quỷ gai (Moloch horridus)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Lacertilia
Phân thứ bộ (infraordo)Iguania
Họ (familia)Agamidae
Phân họ (subfamilia)Amphibolurinae
Các chi
Xem bài

Các chi sửa

Các chi trong phân họ Amphibolurinae đã tiến hóa để có các vảy sắc nhọn và thường sinh sống trong các môi trường cát phẳng. Phân họ này bao gồm các chi:[1][2]

Phát sinh chủng loài sửa

Biểu đồ vẽ theo Pyron et al. (2013)[2].

 Amphibolurinae

Physignathus

Hypsilurus (một phần)

Hypsilurus (một phần)

Moloch

Chelosania

Intellagama

Ctenophorus

Lophognathus (một phần)

Chlamydosaurus

Lophognathus (một phần)

Amphibolurus

Tympanocryptis

Rankinia

Pogona

Diporiphora

Tham khảo sửa

  1. ^ Amphibolurinae, UniProt Taxonomy
  2. ^ a b Pyron Robert Alexander, Frank T. Burbrink, John J. Wiens, 2013. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes. BMC Evol. Biol. 13(1) 93, doi:10.1186/1471-2148-13-93.