An Đồng, An Dương

xã thuộc An Dương

An Đồng là một thuộc Huyện An Dương, Việt Nam.

Xã An Đồng có diện tích 6,98 km², dân số năm 1999 là 14612 người,[1] mật độ dân số đạt 2093 người/km².

Đình Văn Cú sửa

Đình làng Văn Cú thờ Đỗ Vĩ, vợ và hai con trai Đỗ Quang, Đỗ Huy, là những vị tướng nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân, trung thần nhà Đinh chống lại nhà Tiền Lê nên bị hại.

Chú thích sửa

  1. ^ a b c “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
  2. ^ 33c/1987/QĐ-HĐBT
  3. ^ Tổng cục Thống kê

Tham khảo sửa