An Dương Vương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

An Dương Vương có thể chỉ đến các mục sau:

Việt NamSửa đổi

An Dương Vương vốn là tên hiệu của vị vua nhà nước Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam, khoảng thế kỷ 2 TCN. Tên của ông được đặt cho nhiều địa danh, tổ chức khác nhau ở Việt Nam.

Địa danhSửa đổi

Trường họcSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Nhà MinhSửa đổi

Tước vị An Dương vương (安陽王) được ban cho Triệu Vương hệ, dòng dõi của Chu Cao Toại, con trai thứ 3 của Vĩnh Lạc đế.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi