An Hải (huyện)

Huyện cũ thuộc thành phố Hải Phòng

An Hải là một huyện cũ thuộc thành phố Hải Phòng. Ngày 7 tháng 4 năm 1966, huyện Hải An và huyện An Dương được sáp nhập thành huyện An Hải có diện tích 20,842 ha, dân số trên 230.000 người. Phía Bắc giáp quận Hồng Bàng, quận Lê Chân, quận Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên; phía Nam giáp huyện An Lão, huyện Kiến Thụy và quận Kiến An, phía đông giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành thuộc tỉnh Hải Dương. Ngày 20 tháng 12 năm 2002, huyện An Hải được tách thành quận Hải An và huyện An Dương.

Khi hợp nhất, huyện An Hải có 26 xã: An Hòa, An Hồng, An Hưng, Bắc Sơn, Đại Bản, Đặng Cương, Đằng Giang, Đằng Hải, Đằng Lâm, Đông Hải, Đông Khê, Đồng Tâm, Đồng Thái, Đồng Tiến, Dư Hàng Kênh, Hồng Phong, Hồng Thái, Hùng Vương, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Hải, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Tân Tiến, Tràng Cát, Vĩnh Niệm.

Ngày 16 tháng 1 năm 1979, thành lập thị trấn Quán Toan trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Nam Sơn.

Ngày 14 tháng 2 năm 1987, thành lập thị trấn An Dương - thị trấn huyện lỵ huyện An Hải - trên cơ sở 94,67 ha diện tích tự nhiên và 5.068 nhân khẩu của xã Lê Lợi; 60,48 ha diện tích tự nhiên và 897 nhân khẩu của xã Đồng Tâm; 12,41 ha diện tích tự nhiên và 217 nhân khẩu của xã Đồng Thái; 24,96 ha đất và 412 nhân khẩu của xã Nam Sơn; hợp nhất 2 xã Đồng Tâm và Đồng Tiến thành xã An Đồng.

Ngày 17 tháng 2 năm 1987, chuyển 2 xã Đằng Giang và Đông Khê về quận Ngô Quyền quản lý và đổi thành 2 phường có tên tương ứng.

Ngày 23 tháng 11 năm 1993, chuyển thị trấn Quán Toan và xã Hùng Vương về quận Hồng Bàng quản lý và đổi thành 2 phường có tên tương ứng.

Cuối năm 2001, huyện An Hải có 23 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 22 xã: An Đồng, An Hòa, An Hồng, An Hưng, Bắc Sơn, Đại Bản, Đặng Cương, Đằng Hải, Đằng Lâm, Đông Hải, Đồng Thái, Dư Hàng Kênh, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Hải, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Tân Tiến, Tràng Cát, Vĩnh Niệm và thị trấn An Dương.

Ngày 20 tháng 12 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2002/NĐ-CP giải thể huyện An Hải, tách 5 xã: Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải, Nam Hải, Tràng Cát để thành lập quận Hải An; chuyển nguyên trạng 2 xã Dư Hàng Kênh và Vĩnh Niệm về quận Lê Chân quản lý và đổi thành 2 phường có tên tương ứng; đổi tên phần còn lại của huyện An Hải thành huyện An Dương.

Từ đó, huyện An Hải không còn tồn tại.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa