Mở trình đơn chính

Vị trí địa lýSửa đổi

   
B
T    xã An Phong    Đ
N

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Xã có bốn ấp là: ấp Nhứt, ấp Nhì, ấp Ba, ấp Thị

Giáo dục y tếSửa đổi

Kinh tế xã hộiSửa đổi

Giao thôngSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

  • Quyết định 13-HĐBT[1] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã An Phong thuộc huyện Thanh Bình.

Xem thêmSửa đổi

Liên Kết ngoàiSửa đổi

Chú thíchSửa đổi