Antwerpen (huyện)

1 trong 43 quận hành chính của Bỉ
(Đổi hướng từ Antwerp (huyện))
Antwerpen

Vị trí của huyện trong Antwerp
Quốc gia Bỉ
Vùng Vlaanderen Vlaanderen
Tỉnh  Antwerpen
Diện tích 1000,31 km²
Dân số 954.680 (01/01/2006)
Đô thị 30

Huyện Antwerpen (tiếng Hà Lan: Arrondissement Antwerpen; tiếng Pháp: Arrondissement d'Anvers) là một trong ba huyện hành chính ở tỉnh Antwerpen, Bỉ. Huyện này vừa là huyện hành chínhhuyện tư pháp. Lãnh thổ của huyện tư pháp Antwerp trùng với lãnh thổ của huyện hành chính Antwerp.

Lịch sử sửa

Huyện Antwerpen được thành lập năm 1800 làm huyện thứ nhất vào tỉnh Deux-Nèthes (tiếng Hà Lan: Departement Twee Nethen). Ban đầu huyện này bao gồm các tổng Antwerpen, Boom, Berchem, Brecht, EkerenZandhoven. Trong năm 1923, các đô thị lúc đó là Burcht và Zwijndrecht (Burcht được sáp nhập vào Zwijndrecht trong năm 1977 để tạo thành đô thị ngày nay Zwijndrecht) ở huyện Sint-Niklaas đã được bổ sung vào huyện này.

Các đô thị sửa

Huyện hành chính Antwerpen bao gồm các xã sau:

Tham khảo sửa