Apachesaurus là một chi động vật lưỡng cư Temnospondyli tuyệt chủng.

Apachesaurus
Thời điểm hóa thạch: Late Triassic
Apachesaurus1DB.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Temnospondyli
Phân bộ (subordo)Stereospondyli
Họ (familia)Metoposauridae
Chi (genus)Apachesaurus
So sánh kích thước cơ thể củaKoskinonodon perfectumApachesaurus gregorii với người

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  •   Dữ liệu liên quan tới Apachesaurus tại Wikispecies
  • Branson, E.B., and M.G. Mehl, 1929. Triassic amphibians from the Rocky Mountain region. University of Missouri Studies 4:155-239.
  • Gregory, J. T., 1980. The otic notch of metoposaurid labyrinthodonts, pp. 125–136 in: Jacobs L. L. (ed.) Aspects of Vertebrate History: Essays in Honor of Edwin H. Colbert. Museum of Northern Arizona.
  • Davidow-Henry, B., 1987. New Metoposaurs from the southwestern United States and their phylogenetic relationships. Unpublished MS thesis, Texas Tech University, Lubbock, 75 p.
  • Hunt, A.P., 1993. Revision of the Metoposauridae (Amphibia: Temnospondyli) and description of a new genus from Western North America, pp. 67–97 in: Morales, N. (ed.), Aspects of Mesozoic Geology and Paleontology of the Colorado Plateau, Museum of Northern Arizona Bulletin 59
  • Long, R.A., and P.A. Murry, 1995. Late Triassic (Carnian and Norian) tetrapods from the southwestern United States. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 4.