Arachnomorpha một nhánh trong ngành Arthropoda tạo thành một nhóm đơn ngành gồm Trilobita, và động vật chân đốt khác Megacheira và các họ giốn trilobita (Helmetiidae, Xandarellidae, Naraoiidae, Liwiidae, và Tegopeltidae), và nhánh chị em bao gồm Chelicerata.[1][2] Tranh cãi lớn nhất về phân loại này chủ yếu là Pycnongonida, vì nhóm này được xem là không nên xếp vào Chelicerata.[3] Arachnomorpha được xem là nhóm có quan hệ chị em với giáp xác, được xem là thuộc nhánh mandibulate (gồm côn trùng và myriapoda).[2]

Arachnomorpha
Khoảng thời gian tồn tại: Cambrian - nay
Fossil of Bellacartwrightia calliteles, a trilobite
Lychas variatus, a scorpion chelicerate
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
nhánh: Arachnomorpha
Lameere, 1890
Subgroups
Các đồng nghĩa
  • Arachnata Paulus, 1979
  • Palaeopoda Packard, 1903

Phân loại

sửa
  • ?Pycnogonida Latreille, 1806 (bao gồm Pantopoda Gerstaecker, 1863)

Arachnomorpha Lameere, 1890 [= Arachnata Paulus, 1979, = Palaeopoda Packard, 1903]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Trevor J. Cotton & Simon J. Braddy (2003). “The phylogeny of arachnomorph arthropods and the origin of the Chelicerata”. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences. 94 (3): 169–193. doi:10.1017/S0263593300000596.
  2. ^ a b Jonathan R. Hendricks & Bruce S. Lieberman (2008). “New phylogenetic insights into the Cambrian radiation of arachnomorph arthropods”. Journal of Paleontology. 82 (3): 585–594. doi:10.1666/07-017.1.
  3. ^ J. A. Dunlop & C. P. Arango (2005). “Pycnogonid affinities: a review”. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 43 (1): 8–21. doi:10.1111/j.1439-0469.2004.00284.x.