Attenborosaurus là một chi thằn lằn cổ rắn, được Bakker mô tả khoa học năm 1993.[1]

Thời điểm hóa thạch: Jura sớm
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Liên bộ (superordo)Sauropterygia
Bộ (ordo)Plesiosauria
Chi (genus)Attenborosaurus
Bakker, 1993

Chú thích sửa

  1. ^ “. List of valid plesiosaur species with information on authors and date of publication” (PDF). Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.

Tham khảo sửa