Bàn chân là một cấu trúc giải phẫu gặp ở nhiều động vật có xương sống, cho phép động vật di chuyển. Nó còn được sử dụng làm đơn vị đo lường (foot).

Bàn chân
WomanFeet.png
Chi tiết
Động mạchdorsalis pedis artery, medial plantar artery, lateral plantar artery
Dây thần kinhmedial plantar nerve, lateral plantar nerve, Deep fibular nerve, Superficial fibular nerve
Định danh
LatinhPes
MeSHD005528
TAA01.1.00.040
FMA9664
Thuật ngữ giải phẫu

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi