Bàn chân là một cấu trúc giải phẫu gặp ở nhiều động vật có xương sống, cho phép động vật di chuyển. Nó còn được sử dụng làm đơn vị đo lường (foot).

Bàn chân
Chi tiết
Động mạchdorsalis pedis artery, medial plantar artery, lateral plantar artery
Dây thần kinhmedial plantar nerve, lateral plantar nerve, Deep fibular nerve, Superficial fibular nerve
Định danh
LatinhPes
MeSHD005528
TAA01.1.00.040
FMA9664
Thuật ngữ giải phẫu

Tham khảo

sửa
  • France, Diane L. (2008). Human and Nonhuman Bone Identification: A Color Atlas. CRC Press. ISBN 1-4200-6286-7.
  • Marieb, Elaine Nicpon; Hoehn, Katja (2007). Human anatomy & physiology. Pearson Education. ISBN 0-321-37294-8.
  • Platzer, Werner (2004). Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1: Locomotor System (ấn bản 5). Thieme. ISBN 3-13-533305-1.
  • “Anatomy of the foot and ankle”. Podiatry Channel. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 8 năm 2009. Truy cập tháng 8 năm 2009. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)

Liên kết ngoài

sửa