Bàng là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 庞, Bính âm: Pang) và Triều Tiên (Hangul:방; Hanja: 龐; Romaja quốc ngữ: Bang). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 120. Người Trung Quốc còn một họ nữa cũng có phiên âm Hán ViệtBàng, đó là họ 逄 (đứng thứ 296 trong Bách gia tính), tuy nhiên họ này hiếm gặp hơn họ Bàng (庞).

Người Trung Quốc họ Bàng (龐) nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi