Bán kính cong của một đường cong tại một điểm là bán kính của một cung tròn trùng đường cong nhất tại điểm đó. Nó là nghịch đảo của độ cong .

với là độ dài cung tại điểm trên đường cong, là góc tiếp tuyến và độ cong.

Công thức tính bán kính congSửa đổi

Xem thêm: Độ cong

Nếu đường cong được cho bởi phương trình trong hệ tọa độ Descartes  , thì bán kính cong được tính như sau:

 

Nếu đường cong được cho bởi hệ phương trình tham số  , thì bán kính cong là:

 

với  .

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi