Bình Châu, Bình Sơn

xã thuộc Bình Sơn

Bình Châu là một xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bình Châu
Xã Bình Châu
Một góc biển xã Bình Châu
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngDuyên hải Nam Trung Bộ
TỉnhQuảng Ngãi
HuyệnBình Sơn
Khác
Mã hành chính21112[1]

Hành chính sửa

Xã Bình Châu có 9 thôn: Định Tân, Châu Bình, Châu Me, Châu Thuận Nông, Châu Thuận Biển, Phú Quý, Tân Đức, An Hải, Châu Thuận Tây.

Du lịch sửa

Xã có thắng cảnh Ba Làng An (hay gọi là Mũi Đèn - thôn Phú Quý), địa đạo Đám Toái (thôn Phú Quý) và cảng Sa Kỳ - là cửa ngỏ ra huyện đảo Lý Sơn.

Cảng Bình Châu chứa nhiều tàu đắm cổ.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ Tổng cục Thống kê
  2. ^ Trí Tín. “Nhà khoa học quốc tế: 'Cảng Bình Châu là hiếm hoi trên thế giới'. VNExpress.

Liên kết ngoài sửa