Bình Châu, Bình Sơn

xã thuộc Bình Sơn
Một góc biển của Bình Châu

Bình Châu là một xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Xã gồm có 8 thôn là: Định Tân, Châu Bình, Châu Me, Châu Thuận Nông, Châu Thuận Biển, Phú Quý, Tân Đức, An Hải.

Xã có thắng cảnh Ba Làng An (hay gọi là Mũi Đèn - thôn Phú Quý), địa đạo Đám Toái (thôn Phú Quý) và cảng Sa Kỳ - là cửa ngỏ ra huyện đảo Lý Sơn.

Cảng Bình Châu chứa nhiều tàu đắm cổ.[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi