Bạch Đằng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Bạch Đằng)

Bạch Đằng là tên gọi của con sông Bạch Đằng, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tên con sông này được đặt cho:

Địa danhSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Văn hóaSửa đổi