Bản mẫu:Đầu thể loại bài chất lượng kém

Dưới đây là danh sách các bài viết có chất lượng kém được đánh dấu bằng tiêu bản {{Chất lượng kém}}. Những bài viết dưới đây nằm trong quy định xóa của Wikipedia, và sẽ bị xóa sau 7 ngày kể từ ngày bị đánh dấu. Nếu có khả năng, mời bạn góp tay nâng cao chất lượng bài viết để có thể giữ được bài viết trên Wikipedia.

Gửi bảo quản viên: Xin hãy kiểm tra lại lịch sử bài viết xem có sửa đổi nào mang tính bổ sung kể từ khi bị đánh dấu hay không trước khi xóa. Hãy luôn nhớ rằng, xóa đi một bài thì rất nhanh, nhưng để có được một bài viết tốt trên Wikipedia là điều rất khó.