Bản mẫu:Bảng quyền LGBT châu Mỹ

Bắc MỹSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Bermuda Bermuda
(Lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc)
Yes Pháp lý từ năm 1994;
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Quan hệ đối tác trong nước từ năm 2018[2] Yes Hợp pháp từ tháng 11 năm 2018 đến giữa tháng 5 năm 2017 và tháng 5 năm 2018 Yes Hợp pháp từ năm 2015[3] Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng No Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[4] No
Canada Canada Yes Hợp pháp từ năm 1969
+ LHQ tuyên bố ký.[1][5]
Yes Quan hệ đối tác trong nước Nova Scotia (2001);[6]
Kết hợp dân sự ở Quebec (2002);[7]
Mối quan hệ phụ thuộc người lớn ở Alberta (2003);[8]
Mối quan hệ pháp luật phổ biến ở Manitoba (2004)[9]
Yes Hợp pháp ở một số tỉnh và vùng lãnh thổ kể từ năm 2003, toàn quốc từ năm 2005[10] Yes Hợp pháp ở một số tỉnh và vùng lãnh thổ từ năm 1996, toàn quốc từ năm 2010[11] Yes Từ năm 1992[12] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính. Bệnh lý hoặc cố gắng điều trị xu hướng tình dục của các chuyên gia sức khỏe tâm thần bất hợp pháp ở Manitoba, Ontario và Vancouver Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên của họ mà không cần hoàn thành can thiệp y tế và bảo vệ nhân quyền rõ ràng bao gồm nhận dạng hoặc biểu hiện giới trong toàn bộ Canada kể từ năm 2017[13][14][15][16]
Greenland Greenland
(quốc gia cấu thành tự trị của Vương quốc Đan Mạch)
Yes Hợp pháp từ năm 1933
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Đăng ký hợp tác từ năm 1996[17] Yes Hợp pháp từ năm 2016 Yes Con nuôi từ năm 2009;[18]
áp dụng chung từ năm 2016[19]
Yes Từ năm 1978 (Đan Mạch chịu trách nhiệm quốc phòng) Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính[1] No
Hoa Kỳ Hoa Kỳ Yes Hợp pháp ở một số bang từ năm 1962, toàn quốc từ năm 2003
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Quan hệ đối tác trong nước California (1999),[20] Washington, D.C (2002),[21] Maine (2004),[22] Oregon (2008),[23] Maryland (2008),[24]Nevada (2009);[25]
Civil unions in New Jersey (2007),[26] Illinois (2011),[27] Hawaii (2012),[28]Colorado (2013)[29]
Yes Hợp pháp ở một số bang từ năm 2004, toàn quốc kể từ năm 2015[30] Yes Hợp pháp ở một số bang từ năm 1993, toàn quốc kể từ năm 2016[31] Yes "Không hỏi, không nói" chính sách đã bị bãi bỏ vào năm 2011, có nghĩa là kể từ đó, người LGB đã được phép phục vụ công khai trong quân đội.[32]
Người chuyển giới đã được phép phục vụ trong quân đội kể từ năm 2018[33][34][35]
Yes/No Lệnh hành pháp liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục cho nhân viên ở lực lượng lao động dân sự liên bang, cùng với việc làm của chính phủ ở Washington, D.C., và Bưu chính Hoa Kỳ, từ năm 1998 (xem Sắc lệnh 12968Sắc lệnh 13087). Bệnh lý hoặc cố gắng điều trị xu hướng tình dục với trẻ vị thành niên bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần bất hợp pháp ở một số tiểu bang.
Bao gồm trong luật tội phạm ghét liên bang kể từ năm 2009.
Phân biệt đối xử định hướng tình dục bị cấm trong việc làm công cộng và tư nhân ở 24 tiểu bang + D.C.
Yes/No Phân biệt đối xử giới trong bảo hiểm y tế bị cấm từ năm 2012.[36][37]
Được phép thay đổi giới tính trong các điều kiện khác nhau ở 47 tiểu bang + D.C.
Bao gồm trong luật tội phạm ghét liên bang kể từ năm 2009.
Phân biệt đối xử giới tính bị cấm trong việc làm công cộng và tư nhân ở 23 tiểu bang + D.C.
México Mexico Yes Hợp pháp từ năm 1871
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes/No Kết hợp dân sựThành phố México (2007), Coahuila (2007),[38] Colima (2013),[39] Campeche (2013),[40] Jalisco (2014),[41] Michoacán (2015) và Tlaxcala (2017) Yes/No Hợp pháp ở Thành phố México (2010),[42] Quintana Roo (2012),[43] Coahuila (2014), Chihuahua (2015), Nayarit (2015), Jalisco (2016), Campeche (2016), Michoacán (2016), Colima (2016), Morelos (2016), Chiapas (2017), Puebla (2017) Baja California (2017), Nuevo León (2019) và Aguascalientes (2019).
Tất cả các bang có nghĩa vụ tôn vinh những cuộc hôn nhân đồng giới được thực hiện ở những bang hợp pháp.[42][44][45]
Tòa án Tối cao đã tuyên bố rằng việc từ chối giấy phép kết hôn đối với các cặp đồng giới ở tất cả các bang là vi hiến,[46] nhưng vì luật pháp tiểu bang không bị vô hiệu, nên vẫn phải nhận được lệnh cấm[47][48]
Yes/No Hợp pháp ở Thành phố México (2010),[49] Coahuila (2014), Chihuahua (2015), Michoacán (2016), Colima (2016), Morelos (2016), Campeche (2016), Veracruz (2016), Baja California (2017), Querétaro (2017), Chiapas (2017) và Puebla (2017)[50][51] Emblem-question.svg Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[52] Yes/No Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ ở Thành phố México (2008),[53] Michoacán (2017), Nayarit (2017) và Coahuila (2018)[54]
Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Saint Pierre và Miquelon
(Tập thể ở nước ngoài của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999[55] Yes Hợp pháp từ năm 2013[56] Yes Hợp pháp từ năm 2013[57] Yes Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[58] Yes Theo luật pháp của Pháp[59]

Nam MỹSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Argentina Argentina Yes Hợp pháp từ năm 1853
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Kết hợp dân sự ở Buenos Aires (2003),[60] Río Negro (2003),[61] Villa Carlos Paz (2007) và Río Cuarto (2009)
Đăng ký sống chung trên toàn quốc kể từ năm 2015[62]
Yes Hợp pháp từ năm 2010[63] Yes Hợp pháp từ năm 2010 Yes Từ năm 2009[64] Yes/No Bảo vệ hợp pháp ở một số thành phố;[65]
chờ xử lý trên toàn quốc.
Bệnh lý hoặc cố gắng điều trị xu hướng tình dục của các chuyên gia sức khỏe tâm thần bất hợp pháp kể từ năm 2010
Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ mà không cần phẫu thuật hoặc lệnh tư pháp kể từ năm 2012[66]
Bolivia Bolivia Yes Hợp pháp từ năm 1832
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Hiến pháp cấm cặp đôi tự do kể từ năm 2009;[67]
Thỏa thuận cuộc sống gia đình đang chờ xử lý[68]
No Hiến pháp cấm từ năm 2009[69] No Các cá nhân LGBT có thể nhận nuôi, nhưng không phải các cặp đồng giới[70] Yes Từ năm 2015[71][72][73] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[1] Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ mà không cần phẫu thuật hoặc lệnh tư pháp kể từ năm 2016[74][75][76][77]
Brasil Brasil Yes Hợp pháp từ năm 1831
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes "Cặp đôi ổn định" hợp pháp tại một số bang từ năm 2004; tất cả các quyền như các thực thể gia đình được công nhận có sẵn trên toàn quốc kể từ năm 2011[78][79] Yes Hợp pháp ở một số bang từ năm 2012, toàn quốc kể từ năm 2013[80][81] Yes Hợp pháp từ năm 2010[82] Yes[83] Yes Kì thị là một tội ác và phù hợp với tội ác phân biệt chủng tộc, với cùng mức án từ 3 đến 5 năm tù;

Bệnh lý hoặc cố gắng điều trị xu hướng tình dục của các chuyên gia sức khỏe tâm thần bất hợp pháp kể từ năm 1999

Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ trước một công chứng viên mà không cần phẫu thuật hoặc lệnh tư pháp kể từ năm 2018[84][85][86]
Chile Chile Yes Hợp pháp từ năm 1999;
Tuổi của sự khác biệt đồng ý
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp định dân sự từ năm 2015[87] No Đang chờ xử lý[88] No Đang chờ xử lý[89] Yes Từ năm 2012[90] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[91] Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ kể từ năm 1974.
Không có phẫu thuật hoặc lệnh tư pháp kể từ năm 2019.[92]
Colombia Colombia Yes Hợp pháp từ năm 1981
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Liên minh hôn nhân trên thực tế từ năm 2007[93] Yes Hợp pháp từ năm 2016[94] Yes Con nuôi từ năm 2014;[95] áp dụng chung từ năm 2015[96] Yes Từ năm 1999[1] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[97] Yes Kể từ năm 2015, người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ thể hiện ý chí trang trọng của họ trước một công chứng viên, không cần phẫu thuật hay lệnh tư pháp[98]
Ecuador Ecuador Yes Hợp pháp từ năm 1997
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hôn nhân trên thực tế kể từ năm 2009[99][100] Yes Hợp pháp từ năm 2019 No Các cá nhân LGBT có thể nhận nuôi, nhưng không phải các cặp đồng giới[101] Emblem-question.svg[102] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính.[103]
Bệnh lý hoặc cố gắng điều trị xu hướng tình dục của các chuyên gia sức khỏe tâm thần bất hợp pháp kể từ năm 2014
Yes Kể từ năm 2016, người chuyển giới được phép thay đổi tên khai sinh và danh tính giới tính (thay vì giới tính được chỉ định khi sinh) trên các tài liệu pháp lý; không cần phẫu thuật hay lệnh tư pháp[104][105][106]
Guyana Guyana No Bất hợp pháp
Hình phạt: Lên đến tù chung thân (Không thi hành án).[1]
No No Emblem-question.svg[107] Yes[108] No No
Guyane thuộc Pháp Guyane thuộc Pháp
(Bộ phận hải ngoại của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999[55] Yes Hợp pháp từ năm 2013[56] Yes Hợp pháp từ năm 2013[57] Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[58] Yes Theo luật pháp của Pháp[59]
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich
(Lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh)
Yes Hợp pháp từ năm 2001
+ LHQ tuyên bố ký.
Yes Hợp pháp từ năm 2014[109] Yes Hợp pháp từ năm 2014[109] Emblem-question.svg Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng Emblem-question.svg No
Paraguay Paraguay Yes Hợp pháp từ năm 1880; Tuổi của sự khác biệt đồng ý
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Hiến pháp cấm từ năm 1992[110] No Hiến pháp cấm từ năm 1992; quyết định của tòa án[111] No Yes[112] No Đề xuất[113] No
Peru Peru Yes Hợp pháp từ năm 1924
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Đang chờ xử lý[114] NoPhán quyết của tòa án No Yes Từ năm 2009[115] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[116][117][118][119][120] Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ mà không cần hoàn thành can thiệp y tế kể từ năm 2016. Yêu cầu về tư pháp.[121][122]
Quần đảo Falkland Quần đảo Falkland
(Lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh)
Yes Hợp pháp từ năm 1989
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Quan hệ đối tác dân sự kể từ năm 2017[123] Yes Hợp pháp từ năm 2017[123] Yes Hợp pháp từ năm 2017 Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[124] No
Suriname Suriname Yes Hợp pháp từ năm 1869 (một phần Guiana thuộc Hà Lan);
Tuổi của sự khác biệt đồng ý
+ LHQ tuyên bố.
No No No Emblem-question.svg Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[125] No Phán quyết của tòa án[126][127]
Uruguay Uruguay Yes Hợp pháp từ năm 1934
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Liên minh vợ chồng từ năm 2008[128] Yes Hợp pháp từ năm 2013[129] Yes Legal since 2009[130] Yes Từ năm 2009[131] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính.[132] Bệnh lý hoặc cố gắng điều trị xu hướng tình dục của các chuyên gia sức khỏe tâm thần bất hợp pháp kể từ năm 2017 Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ mà không cần phẫu thuật kể từ năm 2009. Yêu cầu về tư pháp.[133] Tự quyết từ năm 2018.
Venezuela Venezuela Yes Hợp pháp từ năm 1997
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Đề xuất No Hiến pháp cấm từ năm 1999;
quyết định của tòa án[134]
No No Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính[1] No

Trung MỹSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Belize Belize Yes Hơp4 pháp từ năm 2016[135] No No No No Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[136][137][138] No[139]
Costa Rica Costa Rica Yes Hợp pháp từ năm 1971
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Sống chung không đăng ký từ năm 2014[140][141] Yes Hợp pháp từ tháng 5 năm 2020 Yes Hợp pháp từ tháng 5 năm 2020 Không có quân đội Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[1] Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính hợp pháp của họ mà không cần phẫu thuật hoặc cho phép tư pháp kể từ năm 2018[142]
El Salvador El Salvador Yes Hợp pháp từ năm 1822
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Lệnh cấm hiến pháp đang chờ xử lý;[143] quyết định của tòa án No Yes[144][145] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[144] No[146]
Guatemala Guatemala Yes Hợp pháp từ năm 1871
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Đang chờ xử lý No No Emblem-question.svg Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính No[147]
Honduras Honduras Yes Hợp pháp từ năm 1899
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2005;[148][149] quyết định của tòa án No No Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[150] Emblem-question.svg
Nicaragua Nicaragua Yes Hợp pháp từ năm 2008
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No Emblem-question.svg Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính[1] No
Panama Panama Yes Hợp pháp từ năm 2008
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Phán quyết của tòa án No Phán quyết của tòa án No Không có quân đội Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính[151][152] Yes Người chuyển giới có thể thay đổi giới tính và tên hợp pháp của họ sau hoàn thành can thiệp y tế từ năm 2006[153][154]

Vùng CaribeSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Anguilla Anguilla
(Lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc)
Yes Hợp pháp từ năm 2001
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng No No
Antigua và Barbuda Antigua và Barbuda No Bất hợp pháp
Hình phạt: 15 năm tù (Không thi hành án).[1]
No No No No No No
Aruba Aruba
(Quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan)
Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Đăng ký sống chung từ năm 2016[155] No/Yes Hôn nhân đồng giới được thực hiện tại Hà Lan được công nhận[156] No Yes Hà Lan chịu trách nhiệm quốc phòng No No
Bahamas Bahamas Yes Hợp pháp từ năm 1991;
Tuổi của sự khác biệt đồng ý
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No Yes[1] No No
Barbados Barbados No Bất hợp pháp
Hình phạt: tù chung thân (Không thi hành án).[1] Hợp pháp hóa đề xuất
No No No No No No
Caribe Hà Lan Caribe thuộc Hà Lan
(Bonaire, SabaSint Eustatius; đô thị đặc biệt của Hà Lan)
Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở các thành phố)
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes[157] Yes Hợp pháp từ năm 2012[158] Yes[159] Yes Hà Lan chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[160] Yes[161]
Cộng hòa Dominica Cộng hòa Dominican Yes Hợp pháp từ năm 1822
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2010[162] No No[163] No No
Cuba Cuba Yes Hợp pháp từ năm 1979
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Hợp pháp hóa đang chờ xử lý[164] No Yes[1][165] Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính [166][167][168] Yes Người chuyển giới được phép thay đổi giới tính sau các hoạt động chuyển đổi giới tính[169]
Curaçao Curaçao
(Quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan)
Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No Đang chờ xử lý No/Yes Hôn nhân đồng giới được thực hiện ở Hà Lan được công nhận[156] No Yes Hà Lan chịu trách nhiệm quốc phòng No No
Dominica Dominica No Bất hợp pháp
Hình phạt: 10 năm tù giam hoặc tống giam trong một cơ sở tâm thần (Không thi hành).
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No No No No
Grenada Grenada No Nam bất hợp pháp
Hình phạt: 10 năm tù (Không thi hành án).
Yes Nữ luôn hợp pháp[1]
No No No Không có quân đội No No
Guadeloupe Guadeloupe
(Bộ phận hải ngoại của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999[55] Yes Hợp pháp từ năm 2013[56] Yes Hợp pháp từ năm 2013[57] Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[58] Yes Theo luật pháp của Pháp[59]
Haiti Haiti Yes Hợp pháp từ năm 1791 (một phần Saint-Domingue)[1] No No No Không có quân đội No No
Jamaica Jamaica No Nam bất hợp pháp
Hình phạt: 10 năm lao động khổ sai (Không thi hành).
Yes Nữ luôn hợp pháp.[1]
No No Hiến pháp cấm từ năm 1962 No No No No
Martinique Martinique
(Bộ phận hải ngoại của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999[55] Yes Hợp pháp từ năm 2013[56] Yes Hợp pháp từ năm 2013[57] Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[58] Yes Theo luật pháp của Pháp[59]
Montserrat Montserrat
(Lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh)
Yes Hợp pháp từ năm 2001
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2010[170] No Yes Anh chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[171] No
Puerto Rico Puerto Rico
( Khối thịnh vượng chung của Hoa Kỳ)
Yes Hợp pháp từ năm 2003 Yes Từ năm 2015 Yes Hợp pháp từ năm 2015[172] Yes Hợp pháp từ năm 2015 Yes Hoa Kỳ chịu trách nhiệm quốc phòng[32][35] Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính Yes Thay đổi giới tính hợp pháp kể từ năm 2018; không cần phẫu thuật
Quần đảo Cayman Quần đảo Cayman
(Lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc)
Yes Hợp pháp từ năm 2001; Tuổi của sự khác biệt đồng ý[1]
+ LHQ tuyên bố ký.
No No No Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng No No
Quần đảo Turks và Caicos Quần đảo Turks và Caicos
(Lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh)
Yes Hợp pháp từ năm 2001
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2011[173] No Yes Anh chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[1] No
Quần đảo Virgin thuộc Anh Quần đảo Virgin thuộc Anh
(Lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc)
Yes Hợp pháp từ năm 2001
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[174] No
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ
(Lãnh thổ của Hoa Kỳ)
Yes Hợp pháp từ năm 1985 Yes Từ năm 2015[31] Yes Hợp pháp từ năm 2015[31] Yes Hợp pháp từ năm 2015[31] Yes Hoa Kỳ chịu trách nhiệm quốc phòng[32][35] No No
Flag of Saint Barthelemy (local).svg Saint Barthélemy
(Cộng đồng hải ngoại của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999[55] Yes Hợp pháp từ năm 2013[56] Yes Hợp pháp từ năm 2013[57] Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[58] Yes Theo luật pháp của Pháp[59]
Saint Kitts và Nevis Saint Kitts và Nevis No Nam bất hợp pháp
Hình phạt: 10 năm (Không thi hành).
Yes Nữ luôn hợp pháp[1]
No No No No No No
Saint Lucia Saint Lucia No Nam bất hợp pháp
Hình phạt: Phạt tiền và / hoặc 10 năm tù (Không thi hành).
Yes Nữ luôn hợp pháp[1]
No No No Không có quân đội No No
Flag of France.svg Saint Martin
(Cộng đồng hải ngoại của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999[55] Yes Hợp pháp từ năm 2013[56] Yes Hợp pháp từ năm 2013[57] Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[58] Yes Theo luật pháp của Pháp[59]
Saint Vincent và Grenadines Saint Vincent và Grenadines No Bất hợp pháp
Hình phạt: Phạt tiền và/hoặc 10 năm tù (Không thi hành).[1]
No No No Không có quân đội No No
Sint Maarten Sint Maarten
(Quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan)
Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No/Yes Hôn nhân đồng giới được thực hiện ở Hà Lan được công nhận[156] No Yes Hà Lan chịu trách nhiệm quốc phòng No No
Trinidad và Tobago Trinidad và Tobago Yes Hợp pháp từ năm 2018[175] No No No No No No


Tham khảo

 1. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y aa ab ac ad ae ag ah ai ak al am an ao ap aq ar as at au av ax ay ăa “State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition” (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 17 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2016. 
 2. ^ Simpson, Lisa (28 tháng 2 năm 2018). “House: Three more months of same-sex marriage”. The Royal Gazette. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2018. 
 3. ^ [1]
 4. ^ Johnson, Ayo (15 tháng 6 năm 2013). “MPs approve historic Human Rights Act changes”. The Royal Gazette. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013. 
 5. ^ "Criminal Code (R.S., 1985, c. C-46), Section 159, Subsection (1)". Department of Justice Canada. 21 May 2010.
 6. ^ Anonymous (27 tháng 11 năm 2017). “Law Reform (2000) Act”. 
 7. ^ “An Act instituting civil unions and establishing new rules of filiation” (PDF). 
 8. ^ “Alberta: Adult Interdependent Relationships”. Legal Resource Center of Alberta. 2006. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2007. 
 9. ^ Justice, Manitoba. “Manitoba Laws”. web2.gov.mb.ca. 
 10. ^ “LOI CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE CIVIL” (PDF). 
 11. ^ Status differs in provinces and territories:
 12. ^ “Canadian Armed Forces”. The Canadian Lesbian & Gay Archives. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010. 
 13. ^ Northwest Territories Human Rights Act, S.N.W.T. 2002, c.18. Section 5.
 14. ^ “Ontario passes law to protect transgender people”. CBC News. 13 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012. 
 15. ^ Services, Ministry of Citizens. “Change Your Personal Information - Province of British Columbia”. www2.gov.bc.ca. 
 16. ^ “Manitoba Vital Statistics Agency - Province of Manitoba”. 
 17. ^ “1995-96 - L 162 (oversigt): Forslag til lov om ændring af kriminalloven og arveloven for Grønland. (Ændringer som følge af indførelse af registreret partnerskab)” (bằng tiếng Đan Mạch). Webarkiv.dk. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2012. 
 18. ^ (tiếng Đan Mạch) Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab m.v.
 19. ^ ksv. “Folketinget - L 122 - 2014-15 (1. samling)Om forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn.”. www.folketingstidende.dk. 
 20. ^ “California Family Code Section 299.2”. Onecle. 
 21. ^ “CitizenLink: Amendment Would Mean No Money to D.C. Domestic-Partner Registry”. Family Policy Alliance. 
 22. ^ “Summary”. www.mainelegislature.org. 
 23. ^ “Oregon Registered Domestic Partners” (PDF). State of Oregon. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2012. 
 24. ^ “Senate Bill 566”. 
 25. ^ “Nevada legalizing domestic partnerships”. CNN. 31 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2009. 
 26. ^ “New Jersey Public Law 2006, c.103” (PDF). New Jersey Legislature. 2006. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2007. 
 27. ^ Wayne, Kevin. “Illinois House passes civil unions legislation in historic vote”. 
 28. ^ Huffington Post: Mark Niesse, "Hawaii Governor Neil Abercrombie Signs Same-Sex Civil Unions Into Law," February 23, 2011, accessed April 13, 2011
 29. ^ “Votes for SB13-011” (PDF). 
 30. ^ Wolf, Richard (26 tháng 6 năm 2015). “Supreme Court strikes down bans on same-sex marriage”. USA Today. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2015. 
 31. ^ a ă â b Liptak, Adam (26 tháng 6 năm 2015). “Gay Marriage Backers Win Supreme Court Victory”. nytimes.com. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2015. 
 32. ^ a ă â “In 60 days, gays will be allowed to serve openly in the military”. CNN. 23 tháng 7 năm 2011. 
 33. ^ “Trump: Transgender people 'can't serve' in US military”. bbc.com. 26 tháng 7 năm 2017. 
 34. ^ “Judge rules transgender people can enlist in military, denying Trump bid to delay deadline”. The Washington Post. 11 tháng 12 năm 2017. 
 35. ^ a ă â “Beginning today, transgender individuals can join the US military”. ABC News. 1 tháng 1 năm 2018. 
 36. ^ Geidner, Chris (23 tháng 4 năm 2012). “Transgender Breakthrough”. Metro Weekly. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2012. 
 37. ^ “HHS Says Antitransgender Discrimination Illegal Under Health Reform Law”. 6 tháng 8 năm 2012. 
 38. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Leopoldo Ramos (11 tháng 1 năm 2007). “Aprueba Coahuila la figura del pacto civil de solidaridad”. La Jornada. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2014. 
 39. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Pedro Zamora Briseño (29 tháng 7 năm 2013). “Aprueba Colima "enlace conyugal" entre parejas del mismo sexo”. Proceso. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2014. 
 40. ^ “Legalizan bodas gays en Campeche”. 23 tháng 12 năm 2013. 
 41. ^ (tiếng Tây Ban Nha) “Jalisco avala Ley de Libre Convivencia para regular parejas del mismo sexo”. CNN México. 31 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2014. 
 42. ^ a ă David Agren (10 tháng 8 năm 2010). “Mexican States Ordered to Honor Gay Marriages”. New York Times. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2010. 
 43. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Varillas, Adriana (3 tháng 5 năm 2012). “Revocan anulación de bodas gay en QRoo”. El Universal. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2014. 
 44. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Mauricio Torres (14 tháng 11 năm 2013). “Senadores proponen legalizar el matrimonio gay en todo México”. CNN México. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2014. 
 45. ^ (tiếng Tây Ban Nha) “Propone Fernando Mayans Canabal reconocer el matrimonio sin distinción de preferencia sexual”. Senado de México. 20 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2014. 
 46. ^ Summers, Claude (6 tháng 6 năm 2015). “Mexico's Supreme Court Effectively Legalizes Same-Sex Marriage Nationwide”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2015. 
 47. ^ “SCJN abre la puerta a matrimonio gay en todo el país” (bằng tiếng Spanish). Mexico City, Mexico: La Journada. 12 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2015. 
 48. ^ “Suprema Corte ampara matrimonio igualitario” (bằng tiếng Spanish). Mexico: Animal Politico. 13 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2015. 
 49. ^ Associated Press (4 tháng 3 năm 2010). “Mexico City's gay marriage law takes effect”. MSNBC. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2010. 
 50. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Jesús Castro (12 tháng 2 năm 2014). “Ya pueden parejas gay adoptar en Coahuila; PAN vota en contra”. Vanguardia. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2014. 
 51. ^ “Intercountry Adoption: Mexico”. Office of Children Issues, U.S. Dept. of State. Tháng 11 năm 2009. 
 52. ^ International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) (23 tháng 4 năm 2003). “Mexico protects its gay and lesbian citizens with new law”. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2009. 
 53. ^ International Lesbian and Gay Association (ILGA) Trans (29 tháng 8 năm 2008). “Mexico City extends official rights to transgender individuals”. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2009. 
 54. ^ Mexico, Protocol of Action for Those Who Impart Justice in Cases that Involve Sexual Orientation or Gender Identity (PDF) (bằng tiếng Spanish). Mexico City: Supreme Court of Justice of the Nation. Tháng 8 năm 2014. ISBN 978-607-96207-3-8. Truy cập ngày 17 tháng 6 năm 2015. 
 55. ^ a ă â b c d (tiếng Pháp) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
 56. ^ a ă â b c d Vignal, Francois (15 tháng 4 năm 2013). “Mariage pour tous : le détail du vote au Sénat” (bằng tiếng Pháp). Public Senat. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2013. 
 57. ^ a ă â b c d “France”. travel.state.gov. 
 58. ^ a ă â b c d “ILGA-Europe”. ilga-europe.org. 
 59. ^ a ă â b c d “France: Transsexualism will no longer be classified as a mental illness in France / News / Welcome to the ILGA Trans Secretariat / Trans / ilga - ILGA”. Trans.ilga.org. 16 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2013. 
 60. ^ “Ley 1.004”. Buenos Aires Ciudad (bằng tiếng Spanish). 
 61. ^ “Ley 3.736”. Legislatura de la Provincia de Río Negro (bằng tiếng Spanish). 
 62. ^ “Ley 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación”. InfoLEG (bằng tiếng Spanish). 
 63. ^ “Ley 26.618”. InfoLEG (bằng tiếng Spanish). 
 64. ^ Smink, Veronica (28 tháng 2 năm 2009). “Argentina: abren paso a gays en FF.AA.”. BBC Mundo (bằng tiếng Spanish). Truy cập ngày 27 tháng 7 năm 2017. 
 65. ^ “Ley 26.791”. InfoLEG (bằng tiếng Spanish). 
 66. ^ Ruchansky, Emilio (10 tháng 5 năm 2012). “Una norma de vanguardia”. Página/12 (bằng tiếng Spanish). 
 67. ^ “Constitution of Bolivia” (PDF). presidencia.gob.bo. 
 68. ^ “Acuerdo de Vida en Familia busca legalizar la unión de parejas TLGB - Diario Pagina Siete”. 
 69. ^ “Constitución Política del Estado (CPE) (7-Febrero-2009)” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Infoleyes. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2012. 
 70. ^ “Travel Advisor”. travel.state.gov. 
 71. ^ [2][liên kết hỏng]
 72. ^ “Fuerzas Armadas de Bolivia abren sus puertas a los gays”. confluenciafm.com.ar. 
 73. ^ “Militares gay, entre la discriminación y la clandestinidad en FFAA de Bolivia” (bằng tiếng es-LA). Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2016. 
 74. ^ lgc-DB, teleSUR /. “Bolivia Approves Progressive Law Recognizing Transgender Rights”. 
 75. ^ http://www.cne.org.bo/proces_electoral/RefConstitucion2009/documentos/LibroConsvigenteProyectoCPE.pdf Constitución Política del Estado
 76. ^ “‘Soy el primero en Latinoamérica en cambiar de nombre y sexo’ - La Razón”. www.la-razon.com. 
 77. ^ “En Bolivia, seis transexuales lograron cambiar de identidad - Diario Pagina Siete”. 
 78. ^ “Brazilian go-ahead for gay unions”. 5 tháng 3 năm 2004 – qua news.bbc.co.uk. 
 79. ^ “Notícias STF :: STF - Supremo Tribunal Federal”. www.stf.jus.br. 
 80. ^ “CNJ obriga cartórios de todo o país a celebrar casamento entre gays”. 
 81. ^ “CNJ obriga cartórios a celebrar casamento entre homossexuais - Brasil - Estadão”. 
 82. ^ “Casal homossexual pode adotar criança, decide STJ”. www.athosgls.com.br. 
 83. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) Patricia Silva Gadelha (tháng 3 năm 2006). “A prática da pederastia é crime militar”. Jus Navigandi. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2013. 
 84. ^ Expresso da Notícia (13 tháng 1 năm 2006). “Justiça autoriza alteração no registro de transexual que trocou de sexo” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Jus Brasil. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2010. 
 85. ^ Expresso da Notícia (25 tháng 12 năm 2005). “Justica autoriza mudança de sexo em documentos” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Jus Brasil. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2010. 
 86. ^ Changing name and sex in documentation – Brazilian Association of Trans Men (tiếng Bồ Đào Nha)
 87. ^ “LEY-20830 21-ABR-2015 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional”. 21 tháng 4 năm 2015. 
 88. ^ Ramos, Ángel. “El proyecto de ley de matrimonio igualitario llega al Parlamento de Chile”. cascaraamarga.es. 
 89. ^ Ramos, Ángel. “El proyecto de ley de matrimonio igualitario llega al Parlamento de Chile”. 
 90. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Claudio Ortiz Lazo. “Reflexiones en torno a la homosexualidad y fuerzas armadas”. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2012. 
 91. ^ “Chile Congress passes anti-discrimination law”. Jurist.org. 5 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2012. 
 92. ^ [3]
 93. ^ “Consulta de la Norma:”. www.alcaldiabogota.gov.co. 
 94. ^ Semana. “Resultados de la búsqueda: corte constitucional permite matrimonio igualitario”. Resultados de la búsqueda corte constitucional permite matrimonio igualitario. 
 95. ^ “Histórico fallo: Corte aprueba adopción de niña a compañera lesbiana de su madre biológica”. (tiếng Tây Ban Nha)
 96. ^ “Colombia High Court Rules for Adoptions by Same-Sex Couples”. 
 97. ^ “Este miércoles el presidente Santos sanciona ley antidiscriminación”. ElTiempo.com. 29 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2011. (tiếng Tây Ban Nha)
 98. ^ ““Cambio de género en la cédula será ágil y simple”: Minjusticia - ELESPECTADOR.COM”. 6 tháng 6 năm 2015. 
 99. ^ “Constitution of Ecuador” (PDF). ecuadorencifras.gob.ec. 
 100. ^ “LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL” (PDF). 
 101. ^ “Ecuador”. travel.state.gov. 
 102. ^ OAS (1 tháng 8 năm 2009). “OAS - Organization of American States: Democracy for peace, security, and development”. www.oas.org. 
 103. ^ Constitution of the Republic of Ecuador, Political Database of the Americas, 31 January 2011
 104. ^ “Official Registrar” (PDF). asambleanacional.gob.ec. 
 105. ^ ns-DB-gp, teleSUR /. “Ecuadorean Lawmakers Approve New Gender Identity Law”. 
 106. ^ “The Bay Area Reporter Online - Trans activist files
  case against Ecuador”
  .
   
 107. ^ “Homosexuals can adopt, be foster parents, guardians – CPA Director”. 16 tháng 12 năm 2015. 
 108. ^ "Army won't discriminate against its gay soldiers", The Daily Herald, 21 November 2012
 109. ^ a ă “Local laws and customs - South Georgia and South Sandwich Islands (British Overseas Territory) travel advice - GOV.UK”. www.gov.uk. 
 110. ^ “Constitución del Paraguay, 1992”. www.oas.org. 
 111. ^ “Paraguay – Constitution”. Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2010. 
 112. ^ “Diputados rechazan ley que prohíbe ingreso de homosexuales a FFAA”. www.paraguay.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2017. 
 113. ^ “Presentan nuevo proyecto de Ley contra discriminación - Paraguay.com”. www.paraguay.com. 
 114. ^ “Perú: Alberto de Belaunde y Carlos Bruce presentaron proyecto de ley sobre unión civil”. Sin Etiquetas (bằng tiếng es-LA). 1 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2017. 
 115. ^ “El Tribunal Constitucional de Perú considera que no se puede excluir de la Polícia o el Ejército a las personas homosexuales”. Dos Manzanas. 13 tháng 12 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010. 
 116. ^ “Código Penal peruano 2018 actualizado”. Legis.pe (bằng tiếng es-ES). 3 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2018. 
 117. ^ “Peruvian Congress Votes to Remove LGBT from Hate Crime Legislation”. The Perchy Bird. 6 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2017. 
 118. ^ (tiếng Tây Ban Nha)“Peruvian Penal Code” (PDF). Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2015. 
 119. ^ “Peru lags behind other Latin American countries on LGBT rights”. 18 tháng 9 năm 2014. 
 120. ^ “Finalmente se aprobó la ley contra crímenes de odio y discriminación por orientación sexual”. Útero.Pe (bằng tiếng es-LA). Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2017. 
 121. ^ “TC reconoce derecho de transexuales a pedir cambio de nombre y sexo en DNI”. larepublica.pe (bằng tiếng es-LA). 8 tháng 11 năm 2016. 
 122. ^ “Sex reassignment surgery in Peru”. Streets of Lima. Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2015. 
 123. ^ a ă “Executive Council Papers”. www.fig.gov.fk. 
 124. ^ “The Falkland Islands Constitution Order 2008” (PDF). 
 125. ^ “Wetboek van Strafrecht 2015” (PDF) (bằng tiếng dutch). Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2017. 
 126. ^ “Transgender wins case for sex change recognition”. thedailyherald.sx. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2017. 
 127. ^ “Suriname appeals transgender verdict”. www.thedailyherald.sx (bằng tiếng en-gb). 
 128. ^ “Ley Nº 18.246 UNIÓN CONCUBINARIA”. 
 129. ^ “Document” (PDF). archivo.presidencia.gub.uy. 
 130. ^ Reuters (9 tháng 9 năm 2009). “Lawmakers in Uruguay Vote to Allow Gay Couples to Adopt”. New York Times. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2010. 
 131. ^ Rachel Weiner (15 tháng 5 năm 2009). “Uruguay Lifts Ban On Gays In The Military”. Huffington Post. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2010. 
 132. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Congress of Uruguay (18 tháng 8 năm 2004). “Ley N° 17.817”. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2010. 
 133. ^ Free Speech Radio News (11 tháng 12 năm 2009). “Uruguay passes bill to allow citizens to choose gender identity”. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2010. 
 134. ^ “Venezuela activists petition for same-sex marriage”. 31 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2014. 
 135. ^ “Belize Supreme Court Overturns Anti-Gay Law”. 
 136. ^ “Chapter 4 of the Laws of Belize - THE CONSTITUTION OF BELIZE PART II: Protection of Fundamental Rights and Freedoms”. Belmopan, Belize: The Government of Belize. 1981. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2016. 
 137. ^ Littauer, Dan (10 tháng 8 năm 2016). “Love wins! Belize anti-gay law struck down”. Scotland: KaleidoScot. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2016. 
 138. ^ “Supreme Court declares Section 53 unconstitutional”. Port of Spain, Trinidad: Daily Express. Cana News. 10 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2016. 
 139. ^ “Transgender Culture in Belize”. unibam.org. United Belize Advocacy Movement (UNIBAM). Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2016. 
 140. ^ “CCSS aprobó extender seguro de salud a parejas gais”. 
 141. ^ “Costa Rica Government To Prioritize Bill Legalizing Gay Civil Unions”. ticotimes.net. 19 tháng 3 năm 2015. 
 142. ^ “Transgender Population in Costa Rica Will be Able to Choose the Name Shown in Their ID”. Costa Rica Star News. 14 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2018. 
 143. ^ Press, Associated (17 tháng 4 năm 2015). “El Salvador approves measures banning same-sex marriage, gay couple adoption”. 
 144. ^ a ă Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre Amigos” (2010). HUMAN RIGHTS SITUATION OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PERSONS IN EL SALVADOR: Shadow Report submitted to the United Nations Human Rights Committee (PDF). San Salvador. 
 145. ^ “Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador”. Dirección de Diversidad Sexual (bằng tiếng Spanish). 2012. 
 146. ^ “El Salvador: la Corte Suprema reconoce la identidad de género de una persona trans”. NODAL (bằng tiếng es-ES). 10 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2017. 
 147. ^ Press, SONIA PEREZ D., Associated (31 tháng 7 năm 2016). “In socially conservative Guatemala, transgender people sees gains”. 
 148. ^ (tiếng Tây Ban Nha) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DE 1982
 149. ^ “Honduras Bans Gay Marriage & Adoption”. Global Gayz. 30 tháng 3 năm 2005. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2009. 
 150. ^ ““DECRETO 144-83” CÓDIGO PENAL” (PDF). 
 151. ^ “Ley No. 16 Que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y Dicta medidas para evitar la discriminación” (PDF). Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2017. 
 152. ^ Diario, El Nuevo. “Buscan que orientación sexual e identidad género sean reconocidos en Panamá”. 
 153. ^ “Transexuales panameños tramitan cédulas de mujer”. 
 154. ^ “Por primera vez, una transexual logra en Panamá cambiar su nombre en la cédula”. El Espectador (bằng tiếng Spanish). Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2016. 
 155. ^ Press, Associated (10 tháng 9 năm 2016). “Aruba Parliament approves civil unions for same-sex couples”. 
 156. ^ a ă â “Charter for the Kingdom of the Netherlands” (bằng tiếng Dutch). Government of the Netherlands. 10 tháng 10 năm 2010. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2010. 
 157. ^ Waaldijk, Kees. “Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands” (PDF). INED. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2013. 
 158. ^ “Gay Marriage Goes Dutch”. CBS News. Associated Press. 1 tháng 4 năm 2001. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2010. 
 159. ^ “Burgerlijk Wetboek, Boek 1 (Civil Code, Book 1)”. Government of the Netherlands. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2013. 
 160. ^ Veiligheid, Ministerie van Justitie en. “Prohibition of discrimination”. www.government.nl. 
 161. ^ “The Netherlands Passes Landmark Gender Identity Law”. 
 162. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero 2010, Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.
 163. ^ “Dominican Republic reiterates ban on gay cops and soldiers”. gaystarnews.com. 
 164. ^ https://www.cubanet.org/noticias/nuevo-codigo-familia-cuba-se-sometera-votacion-popular/
 165. ^ “LGBT MILITARY PERSONNEL A STRATEGIC VISION FOR INCLUSION” (PDF). The Hague Center for Strategic Studies. 
 166. ^ Gaceta Oficial No. 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014
 167. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Entra en vigor nuevo Código de Trabajo
 168. ^ [4]
 169. ^ "Cuba approves sex change operations", Reuters, 6 June 2008
 170. ^ “The Montserrat Constitution Order 2010”. Government of Montserrat. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2014. 
 171. ^ “Constitution of Montserrat Part I: Fundamental Rights & Freedoms”. Government of Montserrat. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2014. 
 172. ^ “Puerto Rico to amend laws after US ruling on gay marriage”. 
 173. ^ “The Turks and Caicos Islands Constitution Order 2011” (PDF). Government of the Turks and Caicos Islands. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2014. 
 174. ^ The Virgin Islands Constitution Order 2007, sections 9 and 26.
 175. ^ Loutoo, Jada (12 tháng 4 năm 2018). “Historic ruling on Sexual Offences Act”. Port of Spain, Trinidad: Trinidad and Tobago Newsday. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2018.