Bản mẫu:Bảng quyền LGBT châu Phi

Bắc PhiSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Ai Cập Ai Cập Yes/No Nam de jure hợp pháp, nhưng de facto bất hợp pháp từ năm 2000
Hình phạt: Lên đến 17 năm tù có hoặc không có lao động nặng và có hoặc không có tiền phạt theo luật đạo đức được viết rộng rãi.
Emblem-question.svg Nữ không chắc chắn.[1][2]
No No No No No No
Algérie Algeria No Bất hợp pháp từ năm 1966
Hình phạt: Phạt tiền và lên đến 2 năm tù.[1][3]
No No No No No No
Ceuta Ceuta
(Thành phố tự trị của Tây Ban Nha)
Yes Hợp pháp từ năm 1979
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Liên minh thực tế từ năm 1998[4] Yes Hợp pháp từ năm 2005[5] Yes Hợp pháp từ năm 2005[6] Yes Tây Ban Nha chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[7] Yes Kể từ năm 2007, tất cả các tài liệu có thể được sửa đổi theo giới tính được công nhận[8]
Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy
(Lãnh thổ tranh chấp; không bao gồm các tỉnh phía nam)
No Bất hợp pháp từ năm 1944 (một phần Sahara thuộc Tây Ban Nha)
Hình phạt: Lên đến 3 năm tù.[1][9][10]
No No No No No No
Libya Libya No Bất hợp pháp từ năm 1953[11] No No No No No No
Madeira Madeira
(Khu tự trị của Bồ Đào Nha)
Yes Hợp pháp từ năm 1983
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Liên minh thực tế ở Bồ Đào Nha từ năm 2001[12][13] Yes Hợp pháp từ năm 2010[14] Yes Hợp pháp từ năm 2016[15][16][17] Yes Bồ Đào Nha chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính.[18] Yes Kể từ năm 2011, tất cả các tài liệu có thể được sửa đổi theo giới tính được công nhận[19]
Maroc Maroc
(bao gồm các tỉnh phía nam)
No Bất hợp pháp từ năm 1962
Hình phạt: Lên đến 3 năm tù.[1][20]
No No No Emblem-question.svg No No
Melilla Melilla
(Thành phố tự trị của Tây Ban Nha)
Yes Hợp pháp từ năm 1979
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Liên minh thực tế từ năm 2008.[21] Yes Hợp pháp từ năm 2005[5] Yes Hợp pháp từ năm 2005[6] Yes Tây Ban Nha chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[7] Yes Kể từ năm 2007, tất cả các tài liệu có thể được sửa đổi theo giới tính được công nhận[8]
Nam Sudan Nam Sudan No Bất hợp pháp từ năm 1899 (một phần Sudan thuộc Anh-Ai Cập)
Hình phạt: Lên đến 10 năm tù.[1][3]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2011[cần dẫn nguồn] No No No No
Quần đảo Canaria Quần đảo Canary
(Cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha)
Yes Hợp pháp từ năm 1979
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Liên minh thực tế hợp pháp từ năm 2003[22] Yes Hợp pháp từ năm 2005[23] Yes Hợp pháp từ năm 2005[24][25] Yes Tây Ban Nha chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[18] Yes Kể từ năm 2007, tất cả các tài liệu có thể được sửa đổi theo giới tính được công nhận[8]
Sudan Sudan No No Bất hợp pháp từ năm 1899 (một phần Sudan thuộc Anh-Ai Cập)
Hình phạt: Án tử hình đối với tội danh thứ ba đối với nam giới và đối với tội danh thứ tư đối với nữ giới.[1]
No No No No No No
Tunisia Tunisia No Bất hợp pháp từ năm 1913 (một phần Pháp bảo hộ Tunisia)
Hình phạt: 3 năm tù.[1][26]
Hợp pháp hóa đề xuất[27]
No No No Emblem-question.svg No No

Đông Nam PhiSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Burundi Burundi No Bất hợp pháp từ năm 2009
Hình phạt: 3 tháng đến 2 năm tù.[1][28]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2005 No Emblem-question.svg No No
Kenya Kenya No Bất hợp pháp từ năm 1897 (một phần của Vùng bảo hộ Đông Phi)
Hình phạt: lên đến 14 năm tù.[1][3]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2010[29] No No No No
Rwanda Rwanda Yes Pháp lý (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)[1]
+ LHQ tuyên bố ký.
No No Hiến pháp cấm từ năm 2003 No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Tanzania Tanzania No Bất hợp pháp từ năm 1864 (chỉ Zanzibar)
Bất hợp pháp từ năm 1899
Hình phạt: Lên đến tù chung thân. [1][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Uganda Uganda No Nam bất hợp pháp từ năm 1894
Hình phạt: Lên đến tù chung thân.[30][30]
Emblem-question.svg Nữ không chắc chắn
No No Hiến pháp cấm từ năm 2005 No No No No

Nam PhiSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Angola Angola Yes Hợp pháp từ năm 2019 [31] No No No Emblem-question.svg Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[32] Emblem-question.svgCó thể thay đổi giới tính theo Código do Registro Civil 2015[33]
Botswana Botswana Yes Hợp pháp từ năm 2019 [34] No No No Emblem-question.svg Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính Yes Thay đổi giới tính hợp pháp được công nhận là quyền lập hiến kể từ năm 2017[35]
Eswatini Eswatini No Nam bất hợp pháp từ năm 1880
Yes Nữ luôn hợp pháp[1][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Lesotho Lesotho Yes Nam hợp pháp từ năm 2012
Nữ luôn hợp pháp[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg Có thể thay đổi giới tính theo Đạo luật Chứng minh nhân dân quốc gia 9 năm 2011[36]
Malawi Malawi No Bất hợp pháp từ năm 1891 (một phần của Vùng bảo hộ Tây Nguyên Shire và Vùng bảo hộ Nyasaland)
Hình phạt: Lên đến 14 năm tù và đòn roi (Luật bị đình chỉ sử dụng kể từ năm 2012).[1][37][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Mozambique Mozambique Yes Hợp pháp từ năm 2015[38][39] No No No No Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính[1][40] Emblem-question.svg
Namibia Namibia No Nam bất hợp pháp từ năm 1920 (một phần Tây Nam Phi)[3]
Yes Nữ luôn hợp pháp[1][41][42]
No No No Emblem-question.svg No Yes Theo Đạo luật đăng ký sinh, hôn và tử 81 năm 1963[43]
Cộng hòa Nam Phi Nam Phi Yes Nam hợp pháp từ năm 1998
Nữ luôn hợp pháp
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Công nhận hạn chế các quan hệ đối tác chưa đăng ký từ năm 1998; kết hôn đồng giới từ năm 2006 Yes Hợp pháp từ năm 2006 Yes Hợp pháp từ năm 2002 Yes Từ năm 1998 Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính Yes Luật chống phân biệt đối xử được giải thích để bao gồm bản sắc giới; giới tính hợp pháp có thể được thay đổi sau khi điều trị phẫu thuật hoặc y tế
Zambia Zambia No Bất hợp pháp từ năm 1911 (một phần Công ty cai trị Nam Phi của Anh)
Hình phạt: lên đến 14 năm tù.[1][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Zimbabwe Zimbabwe No Nam bất hợp pháp từ năm 1891 (một phần Công ty cai trị Nam Phi của Anh)
Yes Nữ hợp pháp[1][3]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2013 No Emblem-question.svg No No

Sừng châu PhiSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Djibouti Djibouti Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)[1] No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Eritrea Eritrea No Bất hợp pháp từ năm 1957 (một phần Liên bang Ethiopia và Eritrea)
Hình phạt: Lên đến 3 năm tù.[1][44]
No No No Emblem-question.svg No No
Ethiopia Ethiopia No Bất hợp pháp
Hình phạt: 10 năm tù trở lên.[1]
No No No Emblem-question.svg No No
Somalia Somalia No No Bất hợp pháp từ năm 1962
Hình phạt: Tử hình.[45]
No No No No No No
Somaliland Somaliland
(Lãnh thổ tranh chấp)
No No Bất hợp pháp
Hình phạt: Tử hình.[45]
No No No No No No

Tây PhiSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Bénin Benin Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này);[1][46]
Tuổi của sự khác biệt đồng ý[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này);
Tuổi của sự khác biệt đồng ý[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Burkina Faso Burkina Faso Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)[1] No No Hiến pháp cấm từ năm 1991 No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Cabo Verde Cabo Verde Yes Hợp pháp từ năm 2004
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No Emblem-question.svg Yes Cấm một số phân biệt đối xử chống đồng tính[1] Emblem-question.svg
Gambia Gambia No Bất hợp pháp từ năm 1888 (một phần Thuộc địa và bảo hộ Gambia)
Hình phạt: Lên đến tù chung thân.[1][47][3]
No No No No No No
Ghana Ghana NoNam bất hợp pháp từ năm 1860 (một phần Bờ biển Vàng thuộc Anh)
Hình phạt: 10 năm tù trở lên.
Yes Nữ luôn hợp pháp[1][48][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Guinée Guinée No Bất hợp pháp từ năm 1988
Hình phạt: 6 tháng đến 3 năm tù.[1]
No No No Emblem-question.svg No No
Guiné-Bissau Guiné-Bissau Yes Hợp pháp từ năm 1993[1]
+ LHQ tuyên bố ký.
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Liberia Liberia No Bất hợp pháp từ năm 1976
Hình phạt: 1 năm tù.[1][49]
No No No Emblem-question.svg No No
Mali Mali Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)[1] No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Mauritanie Mauritanie No No Bất hợp pháp từ năm 1983
Hình phạt: Ném đá đến chết.[1][50]
No No No No No No
Niger Niger Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này);
Tuổi của sự khác biệt đồng ý[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Nigeria Nigeria No Bất hợp pháp theo luật liên bang kể từ năm 1901 (một phần Bắc Nigeria bảo hộNam Nigeria bảo hộ)
Hình phạt: Lên đến 14 năm tù. No Án tử hình của bang Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe, và Zamfara.[1][51][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Sénégal Sénégal No Bất hợp pháp từ năm 1966
Hình phạt: 1 đến 5 năm tù.[1][52]
No No No Emblem-question.svg No No
Sierra Leone Sierra Leone No Nam bất hợp pháp từ năm 1861 (một phần Thuộc địa và bảo hộ Sierra Leone)
Hình phạt: Lên đến tù chung thân (Không thi hành).
Yes Nữ luôn hợp pháp
+ LHQ tuyên bố ký[1]
No No No Emblem-question.svg No No
Togo Togo No Bất hợp pháp từ năm 1884 (một phần Togoland)
Hình phạt: Phạt tiền và 3 năm tù.[1][3]
No No No Emblem-question.svg No No

Trung PhiSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Cameroon Cameroon No Bất hợp pháp từ năm 1972
Hình phạt: Phạt tiền đến 5 năm tù.[1][3]
No No No Emblem-question.svg No No
Cộng hòa Congo Cộng hòa Congo Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này);
Tuổi của sự khác biệt đồng ý[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Cộng hòa Dân chủ Congo Cộng hòa Dân chủ Congo Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)[1] No No Hiến pháp cấm từ năm 2005 No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Cộng hòa Trung Phi Cộng hòa Trung Phi Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No Hiến pháp cấm từ năm 2016[53] No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Gabon Gabon No Bất hợp pháp từ năm 2019
Hình phạt: Lên đến 6 tháng tù và phạt tiền.[54]
+ LHQ tuyên bố ký.
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Guinea Xích Đạo Guinea Xích Đạo Yes Hợp pháp (Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại ở nước này)[1] No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Saint Helena Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha
(Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh Quốc)
Yes Hợp pháp từ năm 2001
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
Yes Hợp pháp từ năm 2017 Yes Hợp pháp từ năm 2017[55][56] Yes Hợp pháp từ năm 2017 Yes Anh Quốc chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả chống phân biệt đối xử Emblem-question.svg
São Tomé và Príncipe São Tomé and Príncipe Yes Hợp pháp từ năm 2012
+ LHQ tuyên bố ký.[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Tchad Tchad No Bất hợp pháp từ năm 2017
Hình phạt: 3 tháng đến 2 năm tù.
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg

Vùng Ấn Độ DươngSửa đổi

Quyền LGBT ở: Hoạt động tình dục đồng giới Công nhận cặp đồng giới Hôn nhân đồng giới Nhận nuôi bởi các cặp đồng giới Người LGB được phép phục vụ công khai trong quân đội Luật chống phân biệt đối xử liên quan đến xu hướng tình dục Pháp luật liên quan đến bản sắc/biểu hiện giới
Comoros Comoros No Bất hợp pháp từ năm 1982
Hình phạt: 5 năm tù và phạt tiền.[1][57]
No No No Emblem-question.svg No No
Madagascar Madagascar Yes Hợp pháp
(Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại trong lãnh thổ);
Tuổi của sự khác biệt đồng ý[1]
No No No Emblem-question.svg No Emblem-question.svg
Mauritius Mauritius No Nam bất hợp pháp từ năm 1838 (một phần Mauritius thuộc Anh)
Hình phạt: Lên đến 5 năm tù.
Yes Nữ luôn hợp pháp[58]
+ LHQ tuyên bố ký.[1][59]
No No No Emblem-question.svg Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[40][60] Emblem-question.svg
Mayotte Mayotte
(Vùng nước ngoài của Pháp)
Yes Hợp pháp
(Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại trong khu vực)[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999 Yes Hợp pháp từ năm 2013 Yes Hợp pháp từ năm 2013 Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính Yes Theo luật pháp của Pháp
Réunion Réunion
Vùng nước ngoài của Pháp)
Yes Hợp pháp từ năm 1791[1] Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999 Yes Hợp pháp từ năm 2013 Yes Hợp pháp từ năm 2013 Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính Yes Theo luật pháp của Pháp
Seychelles Seychelles Yes Hợp pháp từ năm 2016[61]
+ LHQ tuyên bố ký.
No No No Emblem-question.svg Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính[1] Emblem-question.svg
Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp
(Lãnh thổ hải ngoại của Pháp)
Yes Hợp pháp
(Không có luật chống lại hoạt động tình dục đồng giới đã từng tồn tại trong lãnh thổ)[1]
Yes Hiệp ước đoàn kết dân sự từ năm 1999 Yes Hợp pháp từ năm 2013 Yes Hợp pháp từ năm 2013 Yes Pháp chịu trách nhiệm quốc phòng Yes Cấm tất cả phân biệt đối xử chống đồng tính Yes Theo luật pháp của Pháp


Tham khảo

 1. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y aa ab ac ad ae ag ah ai ak al am an ao ap aq ar as at au av ax ay “State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition” (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 17 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2016. 
 2. ^ “Egypt (Law) - ILGA”. ilga.org. ILGA. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 3. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l “Where is it illegal to be gay? - BBC News”. Bbc.com. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 4. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Reglamento regulador del Registro de Uniones de Hecho
 5. ^ a ă “Spain approves liberal gay marriage law”. St. Petersburg Times. 1 tháng 7 năm 2005. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2007. 
 6. ^ a ă “Adoption in Spain”. Intercountry Adoption. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 7. ^ a ă “ILGA-Europe”. ilga-europe.org. 
 8. ^ a ă â (tiếng Tây Ban Nha) Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas
 9. ^ “Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia. Gay histories and cultures. Vol. 2”. Taylor & Francis. 8 tháng 11 năm 2017 – qua Google Books. 
 10. ^ “La junta de protección a la infancia de Barcelona: Aproximación histórica y guía de su archivo” (PDF). Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2011. 
 11. ^ “Libyan Penal Code of 1953, Amended 1956 (selected provisions related to women) – 4: Title III – Offences Against Freedom, Honour and Morals”. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2017. 
 12. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) Law no. 7/2001, from 11 May (specifically Article 1, no. 1).
 13. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) AR altera lei das uniões de facto
 14. ^ Law no. 9/2010, from 30th May.
 15. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) Lei 17/2016 de 20 de junho
 16. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) Lei que alarga a procriação medicamente assistida publicada em Diário da República
 17. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) Todas as mulheres com acesso à PMA a 1 de Agosto
 18. ^ a ă “ILGA-Europe” (PDF). ilga-europe.org. 
 19. ^ “MEPs welcome new gender change law in Portugal; concerned about Lithuania - The European Parliament Intergroup on LGBTI Rights”. www.lgbt-ep.eu. 
 20. ^ “Morocco (Law)”. ilga.org. ILGA. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 21. ^ (tiếng Tây Ban Nha) REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
 22. ^ Galán, José Ignacio Pichardo. “Same-sex couples in Spain. Historical, contextual and symbolic factors” (PDF). Institut national d'études démographiques. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2012. 
 23. ^ “Spain approves liberal gay marriage law”. St. Petersburg Times. 1 tháng 7 năm 2005. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2007. 
 24. ^ “Spain - Intercountry Adoption”. travel.state.gov. 
 25. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Boletín Oficial del Estado Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (see Article 7)
 26. ^ “Tunisia (Law)”. ilga.org. ILGA. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 27. ^ “Tunisian presidential committee recommends decriminalizing homosexuality”. NBC News (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2018. 
 28. ^ “Everything you need to know about human rights. | Amnesty International”. Amnesty.org. 25 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 29. ^ “Laws of Kenya ; The Constitution of Kenya” (PDF). Kenyaembassy.com. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 30. ^ a ă Gettleman, Jeffrey (8 tháng 11 năm 2017). “David Kato, Gay Rights Activist, Is Killed in Uganda” – qua www.nytimes.com. 
 31. ^ https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola-decriminalizes-same-sex-conduct
 32. ^ “Employment & labour law in Angola”. Lexology. 15 tháng 9 năm 2015. 
 33. ^ Transgender Rights in Angola
 34. ^ https://edition.cnn.com/2019/06/11/africa/botswana-lgbtq-ruling-intl/index.html
 35. ^ Press Release: Botswana High Court Rules in Landmark Gender Identity Case
 36. ^ Transgender Rights in Lesotho
 37. ^ “Malawi suspends anti-gay laws as MPs debate repeal | World news”. The Guardian. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 38. ^ “Mozambique Gay Rights Group Wants Explicit Constitutional Protections | Care2 Causes”. Care2.com. 3 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 39. ^ “Homosexuality Decriminalised in Mozambique”. Kuchu Times. 1 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 40. ^ a ă “Africa: Outspoken activists defend continent's sexual diversity - Norwegian Council for Africa”. Afrika.no. 6 tháng 8 năm 2009. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 41. ^ “Namibia”. State.gov. 4 tháng 3 năm 2002. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 42. ^ “Namibia”. Lgbtnet.dk. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 43. ^ Transgender Rights in Namibia
 44. ^ “LGBT Rights in Eritrea - Equaldex”. www.equaldex.com. 
 45. ^ a ă Noor Ali (7 tháng 7 năm 2013). “Gay Somali refugees face death threats”. www.aljazeera.com. 
 46. ^ “Benin (Law)”. ilga.org. ILGA. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 47. ^ “The Gambia passes bill imposing life sentences for some homosexual acts | World news”. The Guardian. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 48. ^ “Ghana (Law)”. ilga.org. ILGA. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 49. ^ “LGBT Rights in Liberia - Equaldex”. www.equaldex.com. 
 50. ^ “LGBT Rights in Mauritania - Equaldex”. www.equaldex.com. 
 51. ^ “Nigeria (Law)”. ilga.org. ILGA. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 52. ^ “LGBT Rights in Senegal - Equaldex”. www.equaldex.com. 
 53. ^ “Décret n° 160218 du 30 mars 2016 portant promulgation de la Constitution de la République centrafricaine” (PDF). ilo.org. 
 54. ^ name="Gabon Review">Mussavu, Alix-Ida (29 tháng 10 năm 2019). “Homosexualité : Le nouveau Code pénal sanctionne la pratique”. Gabon Review. Gabon Review. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2019. 
 55. ^ “Marriage (Ascension) Ordinance, 2016” (PDF). 
 56. ^ “This tiny island just passed same-sex marriage”. 
 57. ^ “LGBT Rights in Comoros - Equaldex”. www.equaldex.com. 
 58. ^ “The Sexual Offences Bill” (PDF). mauritiusassembly.govmu.org. Government of Mauritius. 6 tháng 4 năm 2007. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2015. 
 59. ^ “LGBT Rights in Mauritius - Equaldex”. www.equaldex.com. 
 60. ^ “Equal Opportunities Act 2008” (PDF). Ilo.org. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015. 
 61. ^ “Tiny African victory: Seychelles repeals ban on gay sex”. 18 tháng 5 năm 2016.