Bản mẫu:Bài viết mất sao chọn lọc

(Đổi hướng từ Bản mẫu:BVMSCL)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Tiêu bản này được sử dụng trong trang thảo luận của một bài viết bị rút sao chọn lọc. Nó chỉ có một tham số duy nhất cho biết ngày bài viết từng được đưa lên Trang Chính. Với các bài chưa từng xuất hiện trên Trang Chính, có thể bỏ qua tham số này.

Ví dụ:

{{BVMSCL|12 đến 18 tháng 3 năm 2006}}

Danh sách đầy đủ tham số:

{{BVMSCL |thời gian= |tên bài= |trang đề nghị= }}

Xem thêm

sửa