Bản mẫu:Biểu đồ khí hậu

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Use template sandbox testcases request

Bản mẫu này có thể được sử dụng để tạo ra các biểu đồ khí hậu, với trung bình nhiệt độ tối đa và tối thiểu hàng tháng.

Làm thế nào để đọc một biểu đồ khí hậu

sửa

Các biểu đồ khí hậu cung cấp một mô tả khái quát về khí hậu tại một địa chỉ cụ thể.

Các con số ở hàng đầu tiên là chỉ các tháng: 1 cho Tháng Một, 2 cho Tháng Hai v.v.. Các thanh và các con số tiếp theo chuyển tải các thông tin sau:

Các thanh màu xanh thể hiện lượng giáng thủy (mưa, tuyết v.v..) của mỗi tháng. Các con số màu xanh là lượng giáng thủy tính theo milimét (lít trên mét vuông) hoặc theo inch.

Các con số màu đỏ là trung bình ngày của nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong mỗi tháng, các thanh màu đỏ thể hiện khoảng dao động của trung bình nhiệt độ ngày cho mỗi tháng. Đường thẳng mỏng màu xám là mức 0 °C (32 °F) - điểm nước đóng băng, để phục vụ mục đích định hướng.

Maribor, Slovenia
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
30
 
 
−2
−7
 
 
34
 
 
−1
−7
 
 
54
 
 
4
−3
 
 
68
 
 
9
1
 
 
97
 
 
16
7
 
 
123
 
 
20
11
 
 
116
 
 
22
12
 
 
118
 
 
20
11
 
 
100
 
 
15
8
 
 
116
 
 
9
4
 
 
107
 
 
3
−2
 
 
84
 
 
0
−6
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
Labuan, Malaysia
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
112
 
 
30
24
 
 
117
 
 
30
24
 
 
150
 
 
31
24
 
 
297
 
 
32
24
 
 
345
 
 
32
24
 
 
351
 
 
31
24
 
 
318
 
 
31
25
 
 
297
 
 
31
24
 
 
417
 
 
31
24
 
 
465
 
 
31
24
 
 
419
 
 
31
24
 
 
285
 
 
30
24
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
Đà Nẵng, Việt Nam
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
90
 
 
24
17
 
 
40
 
 
26
19
 
 
28
 
 
27
21
 
 
48
 
 
30
22
 
 
71
 
 
32
23
 
 
88
 
 
33
23
 
 
88
 
 
33
24
 
 
136
 
 
33
23
 
 
388
 
 
31
21
 
 
621
 
 
28
21
 
 
436
 
 
27
20
 
 
200
 
 
25
18
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm

Như có thể thấy trên biểu đồ, Maribor có khí hậu ôn đới với mùa hè ấm và mùa đông lạnh tới mức đóng băng. Nó nằm ở bắc bán cầu, vì thế đỉnh nhiệt đô rơi vào Tháng Bảy và Tháng Tám. Nhiệt độ tại Labuan, một địa điểm ở gần xích đạo, quanh năm rất ít thay đổi. Thay vì có mùa hèmùa đông, ở đây có mùa khô vào đầu năm, tiếp theo là mùa mưa với lượng mưa lớn. Đà Nẵng cũng nằm trong khu vực nhiệt đới của Bắc bán cầu, nhưng ở các cao độ nhỏ hơn trong dãy núi Trường Sơn. Mùa khô từ Tháng 1 tới Tháng 7 ít có mưa. Mùa mưa từ Tháng 8 tới Tháng 12 mưa nhiều. Ngập lụt vào Tháng 9-11. Nhiệt độ thấp nhất tháng 1

Cách sử dụng

sửa
tham số 1
Xuất hiện ở tiêu đề
các tham số 237
Dữ liệu. Tưởng tượng nó gồm 12 hàng, mỗi hàng dành cho một tháng, với cột bên trái là trung bình nhiệt độ thấp nhất, cột giữa là trung bình nhiệt độ cao nhất, cột bên phải là lượng giáng thủy.
maxprecip=
Cung cấp số chỉ lượng giáng thủy của tháng cao nhất nếu một hoặc vài cột giáng thủy màu xanh vượt ra ngoài biểu đồ (xảy ra nếu con số cho một vài tháng nào đó lớn hơn khoảng 750 mm (30 inch)).
float=
left, right hoặc none.
clear=
left, right, both hoặc none.
source=
Cung cấp nguồn dữ liệu.

Cú pháp rỗng

sửa
{{biểu đồ khí hậu
| <!--- Ấn Độ --->
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|maxprecip = <!--- cung cấp lượng giáng thủy của tháng lớn nhất, trong trường hợp nó lớn hơn 750 mm (30 inch). --->
|float     = <!--- left, right, none --->
|clear     = <!--- left, right, both, none --->
|units     = <!--- đặt là "imperial" nếu các giá trị cung cấp tính theo °F và inch.--->
|source    = <!--- nguồn dữ liệu. --->
}}

Các đơn vị

sửa

Trong các bài mà các đơn vị đo lường SI (°C, mm) được ưa thích thì cung cấp dữ liệu theo các đơn vị đo lường này. Đó cũng là trạng thái mặc định — không cần cung cấp thêm dữ liệu cho tham số units. Trong các bài mà các đơn vị đo lường Anh-Mỹ (°F, inch) được ưa thích thì cung cấp dữ liệu theo các đơn vị đo lường này và thiết lập tham số units = imperial (xem dưới đây). Tham số này phải được sư dụng để các đơn vị được gán nhãn đúng và chuyển đổi được thực hiện chính xác.

Các ví dụ

sửa

Trôi sang phải

sửa
Amsterdam
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
62
 
 
5
1
 
 
43
 
 
6
0
 
 
59
 
 
9
2
 
 
41
 
 
12
4
 
 
48
 
 
17
8
 
 
68
 
 
19
10
 
 
66
 
 
21
13
 
 
61
 
 
22
12
 
 
82
 
 
18
10
 
 
85
 
 
14
7
 
 
89
 
 
9
4
 
 
75
 
 
6
2
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
{{biểu đồ khí hậu
| [[Amsterdam]]
|0.5|5.4|62.1
|0.2|6.0|43.4
|2.4|9.2|58.9
|4.0|12.4|41.0
|7.8|17.1|48.3
|10.4|19.2|67.5
|12.5|21.4|65.8
|12.3|21.8|61.4
|10.2|18.4|82.1
|7.0|14.1|85.1
|3.9|9.2|89.0
|1.9|6.2|74.9
|float=right
|clear=right
}}

Trôi sang trái

sửa
Bilbao
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
15
 
 
13
6
 
 
15
 
 
14
6
 
 
15
 
 
16
7
 
 
17
 
 
17
8
 
 
16
 
 
19
11
 
 
12
 
 
22
14
 
 
11
 
 
25
16
 
 
11
 
 
25
16
 
 
11
 
 
24
14
 
 
15
 
 
21
12
 
 
15
 
 
17
9
 
 
14
 
 
14
7
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
Nguồn: Thời tiết BBC
{{biểu đồ khí hậu
| [[Bilbao]]
|6|13|15
|6|14|15
|7|16|15
|8|17|17
|11|19|16
|14|22|12
|16|25|11
|16|25|11
|14|24|11
|12|21|15
|9|17|15
|7|14|14
|float=left
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/ Thời tiết BBC]
}}

Không trôi

sửa
Coober Pedy
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
17
 
 
36
21
 
 
23
 
 
36
21
 
 
13
 
 
33
18
 
 
6.5
 
 
28
14
 
 
13
 
 
23
10
 
 
14
 
 
19
7
 
 
7.8
 
 
19
6
 
 
9.2
 
 
21
7
 
 
8.4
 
 
25
10
 
 
15
 
 
29
14
 
 
12
 
 
32
17
 
 
18
 
 
35
19
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
{{biểu đồ khí hậu
| [[Coober Pedy]]
|20.7|36.4|17.4
|20.8|35.7|22.8
|18.2|32.8|12.9
|14|27.6|6.5
|10.1|23.3|13.1
|7.2|18.8|14.4
|6.3|18.7|7.8
|7.4|20.7|9.2
|10.1|24.5|8.4
|13.6|28.9|14.9
|16.6|32.1|11.6
|19.1|34.6|17.5
}}

Các đơn vị hệ đo lường Anh-Mỹ

sửa
Anchorage
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
0.7
 
 
22
9
 
 
0.7
 
 
26
12
 
 
0.7
 
 
34
18
 
 
0.5
 
 
44
29
 
 
0.7
 
 
55
39
 
 
1.1
 
 
62
47
 
 
1.7
 
 
65
52
 
 
2.9
 
 
63
49
 
 
2.9
 
 
55
41
 
 
2.1
 
 
40
28
 
 
1.1
 
 
28
16
 
 
1.1
 
 
24
11
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °F
Tổng lượng giáng thủy tính theo inch
{{biểu đồ khí hậu
| [[Anchorage, Alaska|Anchorage]]
|9|22|.68
|12|26|.74
|18|34|.65
|29|44|.52
|39|55|.7
|47|62|1.06
|52|65|1.7
|49|63|2.93
|41|55|2.87
|28|40|2.09
|16|28|1.09
|11|24|1.05
|float=right
|clear=right
|units=imperial
}}

Lượng giáng thủy lớn (không định lại tỉ lệ)

sửa
thành phố Baguio, Philippines
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
20
 
 
22
12
 
 
20
 
 
22
13
 
 
40
 
 
24
14
 
 
100
 
 
25
15
 
 
400
 
 
24
16
 
 
430
 
 
23
16
 
 
1070
 
 
21
15
 
 
1160
 
 
21
15
 
 
710
 
 
21
15
 
 
380
 
 
22
15
 
 
120
 
 
23
15
 
 
50
 
 
23
13
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
{{biểu đồ khí hậu
|[[Baguio|thành phố Baguio, Philippines]]
|12 |22 |20
|13 |22 |20
|14 |24 |40
|15 |25 |100
|16 |24 |400
|16 |23 |430
|15 |21 |1070
|15 |21 |1160
|15 |21 |710
|15 |22 |380
|15 |23 |120
|13 |23 |50
|float=right
|clear=right
}}

Lượng giáng thủy lớn (định lại tỉ lệ)

sửa
thành phố Baguio, Philippines
Biểu đồ khí hậu (giải thích)
123456789101112
 
 
20
 
 
22
12
 
 
20
 
 
22
13
 
 
40
 
 
24
14
 
 
100
 
 
25
15
 
 
400
 
 
24
16
 
 
430
 
 
23
16
 
 
1070
 
 
21
15
 
 
1160
 
 
21
15
 
 
710
 
 
21
15
 
 
380
 
 
22
15
 
 
120
 
 
23
15
 
 
50
 
 
23
13
Trung bình tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ tính theo °C
Tổng lượng giáng thủy tính theo mm
{{biểu đồ khí hậu
|[[Baguio|thành phố Baguio, Philippines]]
|12 |22 |20
|13 |22 |20
|14 |24 |40
|15 |25 |100
|16 |24 |400
|16 |23 |430
|15 |21 |1070
|15 |21 |1160
|15 |21 |710
|15 |22 |380
|15 |23 |120
|13 |23 |50
|maxprecip=1160
|float=right
|clear=right
}}