Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Biểu quyết
|KQ = 
|ND =
}}
  • KQ: là kết luận sau biểu quyết
  • ND: là nội dung thảo luận.
  • lỗi: (tùy chọn) Số lỗi trên Bugzilla mà yêu cầu thực hiện kết quả biểu quyết.
    • trạng thái lỗi: (tùy chọn) Trạng thái của lỗi này.

Lý tưởng nhất đặt tiêu bản này phía trên cùng cuộc biểu quyết trừ dấu }}, sau đó gõ hai dấu này vào phía cuối cùng của biểu quyết.

Xem thêm