Thảo luận Bản mẫu:Biểu quyết

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Lon123 trong đề tài Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa ngày 26 tháng 8 năm 2017

Trang biểu quyết xóa bài và các trang lưu những biểu quyết xóa bài đã kết thúc có dung lượng rất lớn. Nếu mỗi biểu quyết phải "chở" thêm một tiêu bản thì các trang này càng lớn và sẽ cản trở việc sử dụng, nên không nên dùng vào biểu quyết này.

Tiêu bản đẹp, có ích cho các biểu quyết khác tại Wikipedia.

Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:08, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đồng ý. Không nên dùng tiêu bản này trong trang biểu quyết xóa bài và các trang lưu của nó vì sẽ làm chúng trở nên khổng lồ. Mekong Bluesman 02:23, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nên dùng đễ dễ phân biệt. Có thể rút ngắn thời gian lưu biểu quyết lại 2 tuần/1 lần hay 1tuần rưỡi/1 lần hay Lưu ngay khi có kết quả là nó sẽ nhẹ nhàng như mây như gió à :-). Augusta 04:05, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu bản rất có ích cho việc phân biệt các biểu quyết, hơn cả hình dung ban đầu. Tôi rút ý kiến trên, ủng hộ dùng tiêu bản này và cùng với việc lưu các biểu quyết đã kết thúc hàng tuần.

Nội dung:

  • Đoạn văn nằm trong khung màu xanh là kết quả của một cuộc biểu quyết đã diễn ra. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung

tôi định rút ngắn thành

  • Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung.

Augusta thấy có được không?

Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:25, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi OK. Mekong Bluesman 21:33, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi ủng hộ. Tmct 13:17, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lỗi Sửa đổi

Tiêu bản này hiện gây ra lỗi, nó khởi tạo thứ tự tất cả đề mục nằm bên trong nó về số 1, do đó làm cho liên kết [sửa] chạy không còn đúng nữa. Xin đừng sử dụng cho đến khi lỗi này được giải quyết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:28, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa ngày 26 tháng 8 năm 2017 Sửa đổi

Tôi muốn thêm mục Yêu cầu. Để những biểu quyết có thêm những yêu cầu mà mang tích chất tham gia. Ví dụ trong Biểu quyết ko có mục đối tượng tham gia, nhưng nếu 1 số biểu quyết cần những thành viên giàu kinh nghiệm. Hay những biểu quyết nhiều lần cần phải có từ trước.WAYNE MARK ROONEYR10 09:00, ngày 26 tháng 8 năm 2017 (UTC) WAYNE MARK ROONEYR10 09:00, ngày 26 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Biểu quyết”.