Bản mẫu:Gây nhầm lẫn

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Confusing)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
  • Bản mẫu này thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết cần giải thích.
  • Bạn có thể chỉ định bản mẫu có áp dụng cho một bài viết (mặc định) hay phần bằng cách thêm |Bài viết hoặc |Phần sau tên bản mẫu.
  • Khuyến nghị nên sử dụng tham số "reason=" để giải thích điều gì gây nhầm lẫn. Ví dụ:
{{Gây nhầm lẫn|reason=Có nhiều Cá nhưng sơ đồ chỉ hiển thị một}}
  • Vui lòng không thế bản mẫu này.

Xem thêm

sửa