[mơ hồ]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này nhầm thông báo cho các biên tập viên khác cần làm rõ văn bản có vẻ mơ hồ trong phần nội dung của một bài viết. Bản mẫu này tự tham khảo và vì vậy là một phần của dự án Wikipedia hơn là nội dung bách khoa.

Sử dụng

sửa

Đậy là một bản mẫu trong dòng, đặt bản mẫu ngay sau nội dung, như cách đặt chú thích cuối văn bản. Theo mã sau:

{{Vague|date=tháng 6 năm 2024}}

Sẽ tạo ra:[mơ hồ]

Thể loại

sửa

Thêm bản mẫu này vào một bài viết sẽ tự động đặt bài viết vào Thể loại:Bài viết cần giải thích.

Xem thêm

sửa