Bản mẫu:Cái gì

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Which)

[cái gì?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu {{Cái gì}} là phiên bản nội dòng của thẻ {{Weasel}}. Chỉ nên dùng nó sau văn bản có vấn đề.

Sử dụng

sửa
  • {{Cái gì|{{Subst:DATE}}}}


Bản mẫu này sẽ đặt các bài viết vào Thể loại:Bài viết dùng ngôn ngữ mập mờ.

Xem thêm

sửa