[cần kiểm chứng]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{verify source}} sẽ thêm trang vào Thể loại:Bài viết Wikipedia cần thẩm tra tính chính xác. Dùng để yêu cầu biên tập viên xác minh nguồn có đoạn văn.

Sử dụng

sửa
{{Verify source|date=tháng 6 2024}}
  • Bạn có thể thêm tham số |type=, chẳng hạn như "in lại" hoặc "lưu trữ" ở định dạng sau:
{{Verify source|type=in lại}}

Đổi hướng

sửa
  1. {{Check}}
  2. {{Verification needed}}
  3. {{Verify-inline}}
  4. {{Verifysource}}
  5. {{Vn}}
  6. {{VN}}
  7. {{Vs}}

Xem thêm

sửa