Bản mẫu:Cần giải thích

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Clarify)

[cần giải thích]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này nhầm thông báo cho các biên tập viên khác cần làm rõ văn bản khó hiểu trong phần nội dung của một bài viết. Để thông báo những thông tin không rõ ràng, vui lòng sử dụng một trong các bản mẫu sau: {{fact}}, {{better source}}, {{dubious}}. Bản mẫu này tự tham khảo và vì vậy là một phần của dự án Wikipedia hơn là nội dung bách khoa.

Sử dụng

sửa

Đậy là một bản mẫu trong dòng, đặt bản mẫu ngay sau nội dung, như cách đặt chú thích cuối văn bản. Ví dụ:

Câu này cần được làm rõ.{{Cần giải thích|date=tháng 6 năm 2024}}

Văn bản trên sẽ khiến thẻ {{Cần giải thích}} xuất hiện trong dòng. Thẻ liên kết đến thông tin chi tiết thêm tại Wikipedia:Xin giải thích.

Thể loại

sửa

Thêm bản mẫu này vào một bài viết sẽ tự động đặt bài viết vào Thể loại:Bài viết cần giải thích.

Tham số

sửa
|date=

Bản mẫu này cho phép một tham số ngày tùy chọn ghi lại thời điểm thẻ được thêm vào. Bằng cách dùng mã {{Cần giải thích|date=tháng 6 năm 2024}}.

|reason=

Bởi vì những người biên tập khác có thể không rõ ngay lập tức cái gì trong đoạn văn được gắn thẻ cần được làm rõ, nên thường hữu ích nếu thêm một lý do ngắn gọn cho thẻ: {{Cần giải thích|reason=LÝ DO LÀ GÌ}}. Việc thêm này sẽ là hiển thị lý do bạn nêu khi di chuyển chuột đến liên kết "cần làm rõ" trong bài viết.

Đổi hướng

sửa
  • {{What}}

Xem thêm

sửa
Khác